t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 20_21 - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 20_21

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM


Zawód: TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód obecny w naszej szkole od 2011 roku. Cieszy się on coraz większą  popularnością.
Uczeń o tej specjalności zdobywa wiedzę na temat pozyskiwania energii z wiatru, wody, Słońca i Ziemi. Jako uczeń dowie się jak organizować i wykonywać montaż oraz kontrolę pracy urządzeń. Nauczy się również naprawiać systemy do pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej.  Będzie tworzył kosztorysy oraz dowie się w jaki sposób założyć własną firmę. Nauka języka obcego zawodowego pozwoli na współpracę ze zleceniodawcami i klientami zagranicznymi, dając możliwość operowania specjalistycznymi i charakterystycznymi dla branży budowlanej terminami.
Wybierając ten kierunek, decydujesz się na zawód przyszłości. Rynek odnawialnych źródeł energii i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny zapewni Ci rozwój w nowoczesnej branży z olbrzymim potencjałem. Według ekspertów, rozpoczął się właśnie boom na techników energii odnawialnej w Polsce i za granicą. To oznacza, że nie zabraknie dla Ciebie pracy!
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ TO ZAWÓD NOWY, OPŁACALNY I NIEBANALNY!!!Drogi Rodzicu,

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdobywa następujące kwalifikacje do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kształcenie odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu kontrolno – pomiarowego i programów komputerowych do przetwarzania danych, modeli symulacyjnych pokazujących zachodzące procesy i zjawiska przemiany energii, filmów instruktażowych. W ramach współpracy z renomowanymi firmami regionu, uczelniami wyższymi, innymi szkołami w kraju kształcącymi w tym zawodzie uczniowie korzystają z najnowocześniejszego sprzętu, obserwują pracę urządzeń i systemów, biorą udział w pokazach, warsztatach szkoleniowych.  Podstawy montażu poznają w pracowniach centrum kształcenia praktycznego. Szkoła współpracuje z Rejonową Agencją Poszanowania Energii.
Kształcenie praktyczne prowadzone jest  pod okiem inżynierów środowiska w postaci zajęć praktycznych, pracowni, ćwiczeń i miesięcznej praktyki.


Zakładane efekty kształcenia - absolwent:

- dobiera materiały, urządzenia, miejsca do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- organizuje prace związane z montażem  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej tj. turbiny wodne i   wiatrowe, kolektory słoneczne , pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę itp.
- sporządza kalkulacje kosztów, kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki   odnawialnej,
- odczytuje i analizuje wskazania aparatury kontrolno – pomiarowej,
- ocenia stan techniczny urządzeń, wykonuje bieżące przeglądy systemów energetyki odnawialnej,
- prowadzi racjonalną gospodarkę energią.


Kwalifikacje, jakie zdobędzie uczeń po zakończeniu nauki to:
·         Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17)
·         Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.18)


Perspektywy pracy:
·         Działy obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii
·         Firmy prywatne działające w sektorze energetyki odnawialnej
·         Instytucje badawcze
·         Serwisy obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
·         Zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną i cieplną
·         Biogazownie

·         Ciepłownie geotermalne.
 
Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W czasie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy    w zespołach oraz obcy język zawodowy.


Zapraszamy!!
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego