t. geodeta - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

t. geodeta

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM
Zawód: TECHNIK GEODETA (5 lat)
(dla dziewcząt i chłopców)
Technik geodeta zdobywa następujące kwalifikacje:
·          wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów (BUD.18.)
·          wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (BUD.19.)
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Wybrane efekty kształcenia:
·          wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych;
·          opracowywanie map i profili terenu;
·          geodezyjne opracowywanie danych projektowych;
·          wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
·          wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i technicznych;
·          zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości;
·          wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, urzędach administracji publicznej, mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.
Nauczane przedmioty zawodowe:
podstawy geodezji i kartografii, techniki i technologie prac geodezyjnych i kartograficznych, fotogrametria, podstawy działalności zawodowej, język obcy zawodowy – język angielski.
Szkoła współpracuje z pracodawcami, organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne oraz praktykę zawodową w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego