t. budowy dróg - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

t. budowy dróg

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM

ZAWÓD: TECHNIK BUDOWY DRÓG

 
 
Technik budowy dróg to zawód dla uczniów lubiących wyzwania. W ciągu pięciu lat nauki możecie poznać tajniki zawodu i dowiedzieć się jak zorganizować i wykonywać roboty drogowe, jak posługiwać się dokumentacją budowlaną, jak pracować w dużym zespole ludzi oraz jak nim kierować. Nauczycie się wykonywać pomiary niezbędne do prowadzenia robót drogowych, obsługiwać sprzęt drogowy czy też zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak i osobom postronnym.
 
 
Ze względu na nieustająco rozwijającą się sieć dróg w Polsce oraz za granicami kraju specjaliści w tym zawodzie szybko i łatwo znajdują dobrze płatną pracę.

 
 
TO DZIĘKI NAM ZAWSZE DOTRZECIE DO CELU!!!

Drogi Rodzicu,
 
Technik budowy dróg to bardzo ciekawy zawód, bardzo na czasie. W związku z zapotrzebowaniem na rynku pracy, możliwość uzyskania wysokich wynagrodzeń jest to zwód atrakcyjny. Zatrudnienie w renomowanych firmach przy realizacji dużych inwestycji drogowych. Wymagane są duże umiejętności i wiedza na temat właściwości stosowanych materiałów i technologii stosowanych przy robotach  drogowych.
 
Uczeń gdy wybierze ten zwód będzie się uczył takich przedmiotów jak:
 
·         Przedmioty ogólnokształcące, (w tym język angielski, matematyka w zakresie rozszerzonym )
 
·         Teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe
 
·         Umiejętności praktycznych podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
 

Po ukończeniu szkoły absolwent może:
 
·         Uzyskać tytuł technika budowy dróg , po zdaniu egzaminów z kwalifikacji
 
·         Przystąpić do matury i kontynuować naukę na studiach wyższych
 
·         Podjąć pracę zawodową
 
·         Uzyskać uprawnienia budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami
 

Gdzie może pracować technik budowy dróg?
 
·         W biurach projektowych
 
·         W firmach wykonawczych zajmujących się wykonywaniem robót drogowych
 
·         W jednostkach administracji samorządowej w wydziałach budownictwa i zarządach dróg
 
·         Prowadzić własną działalność gospodarczą
 
 
Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
 
Siedziba Zespołu Szkół Budowlanych mieści się w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 34 w samym centrum miasta. Szkoła dysponuje własną salą gimnastyczną, salami do zajęć ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych, wyposażony w sprzęt komputerowy, bibliotekę szkolną, wielofunkcyjnego boiska szkolnego oraz pracowni do zajęć praktycznych.
 
W pobliżu znajduje się również bursa dla uczniów, którzy mieszkają w znacznym oddaleniu
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego