t. architektury krajobrazu - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

t. architektury krajobrazu

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM
Zawód: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (5 lat)
(dla dziewcząt i chłopców)
Technik architektury krajobrazu zdobywa następujące kwalifikacje:
·      projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03.)
·      organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (OGR.04.)
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Wybrane efekty kształcenia:
·          przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
·          wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
·          kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu;
·          urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu, absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Nauczane przedmioty zawodowe:
urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, ochrona i kształtowanie krajobrazu, rośliny ozdobne, podstawy projektowania, eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów, podstawy działalności zawodowej, język obcy zawodowy – język angielski.
Szkoła współpracuje z pracodawcami, organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne oraz praktykę zawodową w centrach ogrodniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją ogrodów. Uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym w zakresie kategorii T, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego