Praktyki zawodowe - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Praktyki zawodowe

O SZKOLE


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W "BUDOWLANCE"


W Technikum Budowlanym jak i w Branżowej Szkole I stopnia praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w zawodach. Organizuje ją szkoła współpracując z wieloma firmami i przedsiębiorstwami - naszego regionu, mając na uwadze przede wszystkim możliwości realizacji programu nauczania. Szkoła chętnie wspołpracuje w tym zakresie również z rodzicami uczniów. Miejsca i czas praktyk spełniają wymogi przepisów, określone w harmonogramie praktycznej nauki zawodu.UWAGA!


Ważne sprawy związane z praktyczną nauką zawodu!

Do dokumentów składanych w sekretariacie naszej szkoły należy dołączać zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie:

- skierowania, które należy pobrać z sekretariatu naszej szkoły przynajmniej 2 tygodnie przed ostatecznym terminem złożenia podania,

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

kl. III

technik budownictwa

4 tygodnie

06– 31.05.2019 r.

kl. III

technik architektury krajobrazu

4 tygodnie

06– 31.05.2019 r.

kl. III

technik renowacji elementów architektury

4 tygodnie

06– 31.05.2019 r.

kl. III

technik geodeta

4 tygodnie

06– 31.05.2019 r.

kl. III

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4 tygodnie

06– 31.05.2019 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH   W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

kl. I

pracownia technologii wykonywania robót

t. budownictwa

piątek

kl. I

zajęcia praktyczne ze sztukatorstwa

t. renowacji e. a.

poniedziałek

kl. I

ćwiczenia geodezyjne

t. geodeta

poniedziałek

kl. II

pracownia technologii wykonywania robót

t. budownictwa

piątek

kl. II

zajęcia praktyczne z projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury

t. architektury krajobrazu

wtorek

kl. II

zajęcia praktyczne z kamieniarstwa

t. renowacji e. a.

środa

kl. II

ćwiczenia geodezyjne

t. geodeta

czwartek

kl. II

ćwiczenia z dokumentacją geodezyjną

t. geodeta

poniedziałek

kl. I

praktyczna nauka zawodu

murarz/
monter zabudowy                 i robót wykończeniowych                   w budownictwie

czwartek
piątek

kl. II

praktyczna nauka zawodu

monter zabudowy i robót wykończeniowych                 w budownictwie

wtorek
środa

kl. III

praktyczna nauka zawodu

murarz/
monter zabudowy i robót wykończeniowych                   w budownictwie

poniedziałek
wtorek

kl. III

Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym - kl. III a, gr. II – 20 godz. indywidualnie na ucznia

t. architektury krajobrazu

środa
piątek


WAŻNE!!!


- Uczniowie otrzymują wynagrodzenie,
- Praktyki zaliczane są do czasu pracy (wliczone do emerytury),
- Uczniowie są młodocianymi pracownikami,
- Pracują na budowach wykonując prace przygotowujące do zawodu (pod okiem instruktora praktycznej nauki   zawodu)
- Uczniowie swój poziom umiejętności i wiedzy mogą sprawdzić porzez udział w Turnieju Budowlanym (forma   ogólnopolskiej olimpiady zawodowej). Jego laureaci i zwyciężcy są zwolnieni z egzaminu zawodowego.
- Szkoła ma Mistrzów Polski w roku 2006, 2007, 2010 w zawodach posadzkarz oraz laureatów II i III miejsca w   zawodach : monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posadzkarz, malarz-tapeciarz
- Szkoła Organizuje dla uczniów klas kończących treningi zawodowe przygotowujące do egzaminu zawodowego.
- Zdawalność w 100% w Branżowej Szkole I stopnia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego