PRAKTYKI W SZK. BRANŻOWEJ - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

PRAKTYKI W SZK. BRANŻOWEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I ST.


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA

Szkoła współpracuje z wieloma pracodawcami z branż związanych z kierunkami kształcenia uczniów. U pracodawców odbywają się między innymi zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane w różnych formach jak zajęcia praktyczne, wyjścia dydaktyczne, wycieczki przedmiotowe, wizyty studyjne, warsztaty, praktyki zawodowe. Pracownicy znanych i cenionych w kraju i za granicą firm odwiedzają szkołę realizując pokazy nowoczesnego sprzętu, materiałów produkcyjnych, często połączone z warsztatami i ciekawymi ćwiczeniami dla uczniów.


PW GESAL Eugeniusz Skoczyński Inowrocław
PPH MONTOSTAL Janikowo
"SOLANKI" UZDROWISKO Inowrocław
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "BROSTER"
PW FILAR Inowrocław
XELLA Polska Spółka z o. o.
AKADEMIA TECHNIK MALARSKICH DEKORAL PROFESSIONAL
SOPRO Polska Spółka z o. o.
ASTEX PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY
LEICA GEOSYSTEMS POLSKA
BIURO REGIONALNE FIRMY VIESSMAN
NUEVA TERRAIN POLSKA

Uczniowie Szkoły Branżowej realizują zajęcia praktyczne u pracodawców, z którymi współpracuje szkoła, zatrudnieni jako pracownicy młodociani.  Celem tych zajęć jest  opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie. Odbywają się one w grupach lub indywidualnie. Od roku szkolnego 2017/2018 będą realizowane w systemie jeden tydzień w szkole/jeden tydzień zajęć praktycznych.

Szkoła poszukuje najlepszych pracodawców i wybiera miejsca praktycznej nauki zawodu,
które zapewnią:
- możliwość realizacji programu nauczania,
- dobry dojazd,
- wysoki poziom kształcenia,
- dobry nadzór i opiekę nad uczniami.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców trwa 3 lata równolegle z nauką przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkole i kończy się egzaminem zawodowym. Po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia i zdaniu egzaminu panstwowego, uczniowie mogą kontynuować naukę i zdobyć średnie wykształcenie podejmują naukę w Szkole Branżowej II stopnia.  Uczniowie jako młodociani pracownicy mają wszystkie uprawnienia pracownicze, takie jak wynagrodzenie czy ubezpieczenie oraz trzyletni staż pracy po ukończeniu nauki.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego