Praktyka zawodowa energetyków - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Praktyka zawodowa energetyków

ARCHIWUM > 2020/2021
PRAKTYKA ZAWODOWA W BUDOWLANCE

Każdy uczeń szkoły zawodowej jest zobowiązany do odbycia praktyk, które wdrożą w realia wykonywanego zawodu. Główny cel praktyk to przede wszystkim przekazanie uczniom możliwości wykorzystania zdobytej w trakcie kształcenia wiedzy w praktyce.
108 uczniów Inowrocławskiej Budowlanki rozpoczęło praktyki zawodowe w pięciu zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik renowacji elementów architektury.
Cały miesiąc maj uczniowie będą pogłębiać swą wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.
Pierwsze efekty już widać Na zdjęciu Jakub Gernat, kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego