murarz-tynkarz - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

murarz-tynkarz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I ST.


Zawód: MURARZ-TYNKARZ


 
Zawód murarz-tynkarz pozwala uczniom zdobyć potrzebne umiejętności do wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich, mieszanek betonowych. Uczniowie nauczą się wykonywać mury, stropy, schody, słupy, kominy, ogrodzenia. Dowiedzą się jak położyć tynki, jak wykonać naprawy, remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji. Będą umieli wykonać roboty pomocnicze, ziemne, izolacyjne, zbrojarskie i betoniarskie oraz sporządzić obmiar robót, rysunki techniczne i szkice robocze, posługując się dokumentacją budowlaną.

 
 
Absolwenci naszej szkoły znajdą pracę w przedsiębiorstwach budowlanych i remontowych, zakładach rzemieślniczych i usługowych. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą, ponieważ poznają zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.

 
 

TO POSZUKIWANY I CENIONY ZAWÓD Z TRADYCJĄ!!! ZAWSZE BYŁ I BĘDZIE POTRZEBNY!!!

Drogi Rodzicu,
Murarz-tynkarz zdobywa kwalifikacje do wykonywania robót murarskich i tynkarskich.

Zakładane efekty kształcenia - absolwent
- wykonuje zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszanki betonowe;
- wykonuje murowane konstrukcje budowlane
mury, stropy, schody, słupy, kominy, ogrodzenia;
- wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
- wykonuje naprawy, remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
- wykonuje roboty pomocnicze, ziemne, izolacyjne, zbrojarskie i betoniarskie związane robotami
  murarskimi i tynkarskimi;
- sporządza przedmiar i obmiar robót, sporządza rysunki techniczne i szkice robocze, posługuje się
 dokumentacja budowlaną;
- dobiera materiały, narzędzia i sprzęt, organizuje stanowisko pracy;

- przestrzega zasady bhp.


Absolwent może być zatrudniony w:

- przedsiębiorstwach budowlanych,
- przedsiębiorstwach remontowych,
- zakładach rzemieślniczych,
- zakładach usługowych.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.


Współczesny murarz- tynkarz zatrudniany jest do wykonywania konstrukcji murowych i tynków w nowych technologiach z zastosowaniem nowych materiałów i  sprzętu np. mury wielowarstwowe z pustaków szczelinowych i kształtek na zaprawach specjalnych izolowanych styropianem z tynkiem akrylowym kornik w warstwie elewacyjnej. Stosuje nowoczesne lekkie rusztowania, mieszadła, agregaty tynkarskie, różnorodne kielnie i pace a także lasery do kontroli poziomów i obmiarów.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego