dekarz - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

dekarz

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I ST.


Zawód: DEKARZ


Dekarz to specjalność, która pozwala dowiedzieć się jak wykonać pokrycia dachowe, jak montować okna dachowe oraz  elementy odwodnień takie jak  rynny czy rury spustowe. Nauczycie się jak wykonać roboty związane z remontem i rozbiórką dachów.  Nasz absolwent potrafi sporządzić rysunki techniczne i szkice robocze, posługując się dokumentacją budowlaną.
Nasz absolwent znajdzie zatrudnienie w firmach budowlanych i budowlano – remontowych, zakładach usługowych związanych z wykonywaniem wykończeniowych robót murarskich, wykonywaniem tynków, okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą, ponieważ poznają zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy. Dekarze należą do grupy wykwalifikowanych pracowników budownictwa poszukiwanych w kraju i za granicą.

ZBUDUJEMY DACH NAD TWOJĄ GŁOWĄ!!!Drogi Rodzicu,

Dekarz zdobywa kwalifikacje do wykonywania robót dekarskich.


Zakładane efekty kształcenia - absolwent:
- wykonuje izolacje, podkłady , pokrycia dachowe,  montuje okna dachowe, wyłazy  i urządzenia na
 połaciach;
- wykonuje i montuje elementy obróbek dekarskie i elementy odwodnień połaci
kosze, rynny, rury
 spustowe;
- wykonuje roboty związane z remontem, rozbiórką pokryć dachowych, wymianą obróbek i elementów  odwodnienia dachu;
- sporządza rysunki techniczne i szkice robocze, posługuje się dokumentacja budowlaną;
- sporządza  obmiar robót, kalkuluje koszty wykonania i rozbiórek pokryć dachowych i obróbek;
- dobiera materiały, narzędzia i sprzęt, organizuje stanowisko pracy;

- przestrzega zasad bhp.


Absolwent może być zatrudniony w:

- przedsiębiorstwach budowlanych,
- przedsiębiorstwach remontowych,
- dekarskich zakładach rzemieślniczych,
- zakładach usługowych.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.


Dekarze są poszukiwani w całym kraju.  Dekarz może się specjalizować w jednej lub kilku technologiach. Mamy  czas  rozwoju budownictwa jednorodzinnego i niskiej zabudowy, różnorodności technologii w kryciu dachów i materiałów  (strzecha, łupek, gont poprzez szeroką ofertę dachówek, blach i  pap), po pokrycia bezspoinowe i elementy z tworzyw sztucznych. Wokół dużych aglomeracji miejskich powstały i powstają osiedla domków jednorodzinnych. To one będą obiektami pracy przyszłych dekarzy, będą wymagać remontów i utrzymania. Zawsze będzie potrzeba napraw i konserwacji wymiany rynien.

Dekarze należą do grupy wykwalifikowanych pracowników budownictwa poszukiwanych w kraju i za granicą. Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez wykonania prac dekarskich. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne.
Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych dekarzy, których umiejętności i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności wykonywanych prac dekarskich. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą lub tworzyć własne firmy budowlane. Na rynku pracy istnieje stałe, stabilne zapotrzebowanie na dekarzy, rosnące w okresach wysokiej koniunktury inwestycyjnej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego