"BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA w TURNIEJU "ZŁOTA KIELNIA"!

 
NOWY FILMIK
SZKOLNEJ TELEWIZJI
TV BUDOWLANKA
JUŻ NA KANALE
YOU TUBE
POROZUMIENIE Z ZAKŁADEM KARNY

W dniu 21 października 2021 r. rozpoczęły się w Inowrocławskiej Budowlance   cykliczne spotkania młodzieży z przedstawicielami sąsiadującego ze szkołą Zakładu Karnego w Inowrocławiu. W ramach godzin wychowawczych umówiono 13 spotkań z uczniami każdego oddziału, które będą trwały do 08 grudnia 2021 r. Wszystko to za sprawą porozumienia zawartego w dniu 20 września 2021 r. pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu a Zakładem Karnym. Celem porozumienia jest tworzenie możliwości dla realizacji zajęć dydaktycznych, pogadanek dla uczniów służących rozwojowi resocjalizacji oraz promowaniu Służby Więziennej, organizacja wizyt uczniowskich w jednostce penitencjarnej pozwalających uczniom na nabywanie nowych doświadczeń, umiejętności praktycznych i poszerzenie wiedzy teoretycznej uzyskanej w trakcie zajęć dydaktycznych, wypracowanie, w oparciu o doświadczenia i aktualne osiągnięcia naukowe, nowych standardów pracy penitencjarnej oraz zapobieganie przestępczości. Współpraca obejmie także wspólne opracowywanie i realizowanie programów resocjalizacyjnych, zajęć kulturalno – oświatowych, a także zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 14.10. 2021 r odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Jest to szczególny dzień w roku, w którym można podziękować nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę. Pan Dyrektor otwierając uroczystość podziękował za trud i zaangażowanie nauczycieli. Podkreślił, jak ciężka jest to praca, ale dającą nauczycielom dużo satysfakcji. Na uroczystości wręczono nagrody dyrektora szkoły wyróżniającym się nauczycielom oraz nagrody uczniom, którzy byli zaangażowani w organizację Dnia Budowlańca. Nie zabrakło życzeń i podarunków od społeczności uczniowskiej.  Uroczystość uświetnił utwór zagrany przez uczennicę z repertuaru Boney M.
TRENINGI PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO
W dniach 4 oraz 11 października 2021 roku odbyły się treningi przygotowujące do etapu praktycznego - egzaminu zawodowego. Trening przed egzaminem pomaga uczniom usystematyzować wiadomości i ćwiczyć umiejętności praktyczne, a także pozwala zapoznać się z narzędziami, które są wykorzystywane podczas egzaminów, sprawdzić własne możliwości i umiejętności, które zdobyli podczas nauki w szkole i na zajęciach praktycznych.
Uczniowie III klasy w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej brali czynny udział w zajęciach pod okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy oraz w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Na miejscu uczniowie poznali strukturę egzaminu praktycznego oraz warunki jego przeprowadzenia, zapoznali się ze stanowiskiem egzaminacyjnym, z przepisami i zasadami bhp, z narzędziami pracy oraz zadaniem do wykonania. Pierwsze zajęcia poświęcone były instalacji elektrycznej, uczniowie montowali złącze MC4, drugie - instalacji fotowoltaicznej i w czasie ich trwania, młodzież  dokonywała podstawowych pomiarów, m. in. prądu zwarcia, napięcia otwartego obwodu, sprawności układu oraz zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego, poprawności zamontowanego układu. Kolejne zadanie uczniów polegało na badaniu mrozoodporności płynu solarnego za pomocą refraktometru, a na koniec zmierzyli się ze zgrzewaniem elektrooporowym. W Toruniu uczniowie zgłębili technikę lutowania twardego i miękkiego, montowali instalację dokonując jej sprawdzenia pod względem szczelności, łączyli szeregowo układ paneli fotowoltaicznych, instalowali pompę obiegową wraz z jej elektrycznym podłączeniem, a nawet serwisowali próżniowy kolektor solarny. Nauczyciele przedmiotów zawodowych dokładają wszelkich starań, aby egzamin przebiegł pomyślnie, a uczniowie doceniają ich trud i chętnie w nim uczestniczą.

WIELKIE ŚWIĘTOWANIE W INOWROCŁAWSKIEJ „BUDOWLANCE”
1 października 2021 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu uroczyście obchodzono święto zakorzenione w tradycji Szkoły - Dzień Budowlanych. Podczas części oficjalnej ceremonii Starosta Inowrocławski, pani Wiesława Pawłowska, dokonała odsłonięcia płaskorzeźby generała Władysława Sikorskiego, wykonanej przez uczennice w zawodzie technik renowacji elementów architektury, pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych – pana Dawida Wawrzyniaka. Oprócz tego wszyscy uczestniczy uroczystości wysłuchali prelekcji na temat historii i tradycji ZSB oraz mieli możliwość zapoznania się z twórczością uczniów, związaną tematycznie z obchodzonym świętem. Następnie na boisku szkolnym odbył się piknik z konkursami dla młodzieży oraz warsztaty zawodowe dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, którzy przybyli do ZSB, aby zapoznać się z ofertą kierunków kształcenia i skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji. Tego dnia wszyscy pamiętali o Patronie oraz tradycjach szkoły. Dzień Budowlanych bez wątpienia sprzyjał integrowaniu się młodzieży oraz poszerzaniu wiedzy i umiejętności.

ODWIEDZILIŚMY PARK ETNOGRAFICZNY W TORUNIU
Uczniowie klasy  IVa technikum architektury krajobrazu mieli okazję zwiedzić obiekty w skansenie etnograficznym w Toruniu.
Znajduje się tam 19 obiektów architektury wiejskiej, które powstały głównie w XVIII i XIX wieku i zostały przeniesione na teren parku z Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Kujaw, ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej.
Swą architekturą, wyposażeniem wnętrz oraz okolicznościowymi aranżacjami ekspozycja oddaje obraz wsi z przełomu XIX i XX wieku. Jest to jedyny park etnograficzny w Europie, który znajduje się w centrum miasta. Młodzież była zainteresowana eksponatami, jak i ich otoczeniem - zwłaszcza wiejskimi ogródkami. Dzięki takim wycieczkom przygotowuje się ona do swego zawodu.


WYCIECZKA KROJOZNAWCZA ŚMIEŁÓW - POZNAŃ
Korzystając z uroków polskiej złotej jesieni, uczniowie klas technikum architektury krajobrazu wybrały się na wycieczkę krajoznawczo – dydaktyczną. Jej celem był Śmiełów - niewielka miejscowość w środkowej Polsce (województwo wielkopolskie), położona nad rzeką Lutynią (lewy dopływ Warty).
Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany w południowej części miasteczka pałac. To właśnie tam mieści się Muzeum Adama Mickiewicza  pełne historycznych eksponatów.  Goście obejrzeć mogą tu m.in. liczne obrazy, rzeźby, druki i wyroby rzemieślnicze związane z naszym wybitnym wieszczem. Osobne pokoje poświęcono „Panu Tadeuszowi” i „Dziadom”.
Według tradycji to właśnie tutejsi ludzie, zwyczaje, zabudowania i krajobrazy stały się inspiracją dla niektórych scen „Pana Tadeusza”.  Do muzeum należy również zabytkowy park otaczający pałac, wraz z „Ogródkiem Zosi” i pomnikiem Mickiewicza. Park ma 14 ha, znajduje się na nim wyspa i trzy mostki oraz dąb – pamiątka po wieszczu.  Przepiękne miejsce na sesje zdjęciowe - co wykorzystały nasze uczennice.
W drodze powrotnej zajrzeliśmy do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu, gdzie można było doświadczyć nie tylko doznań wizualnych, ale i zapachowych czy smakowych. Ogród w jesiennych barwach prezentuje się naprawdę wyjątkowo!


SPRZĄTALIŚMY NASZ ŚWIAT
„Myślę, więc nie śmiecę” to hasło tegorocznej akcji 'Sprzątania świata,” w której czynny udział wzięłamłodzież Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu.
Dnia 17 września br. uczniowie z klasy II c o profilu architektura krajobrazu pod opieką nauczycieli Sylwii Lewartowskiej i Jagody Skrzypińskiej zaangażowali się w jesienne prace porządkowe na terenie szkoły oraz parku sąsiadującego z placówką.
Głównym celem akcji była selektywna zbiórka odpadów, jednakże przy tej okazji uczniowie nie tylko posprzątali śmieci, ale zadbali o estetyczny wizerunek terenu szkoły. Dzięki tego typu akcjom rozbudzamy i wzmacniamy świadomość ekologiczną młodych ludzi oraz uczymy ich odpowiedzialności za środowisko naturalne.

UCZNIOWIE BUDOWLANKI NA LEKCJI HISTORII SZTUKI W MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA

W zeszłym tygodniu, dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza, pana Marcina Woźniaka, grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik renowacji elementów architektury po raz kolejny uczestniczyła w lekcji muzealnej. Uczniowie powrócili do zajęć w muzeum po przerwie wymuszonej obostrzeniami sanitarnymi.
Ekspresja jako element formy obrazu to temat lekcji, który został zainspirowany kolekcją stałej ekspozycji muzeum, która świetnie nadaje się do zobrazowania przemian estetycznych w sztuce przełomu XIX i XX wieku. Wykład ilustrowany slajdami w sali muzealnej poprowadził nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych, pan Dawid Wawrzyniak.


NARODOWY DZIEŃ SPORTU –
MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Turniej został rozegrany dnia 13 września ( poniedziałek ) 2021 roku.  Brało w nim udział 10 klas- podzielonych na 2 grupy.  Rozegrano go w grupach, systemem każdy z każdym. Do półfinału awansowały po 2 najlepsze drużyny z każdej grupy – klasa 4a, 3a, 3c oraz 2a. Natomiast w finale brały udział  zespoły z klasy 2a i 4a. Był to bardzo zacięty pojedynek, który zakończył się wynikiem remisowym 1 : 1. Mistrza Szkoły wyłoniono po serii rzutów karnych, w których lepsi okazali się uczniowie z klasy 2a.
Zawody przebiegały w  sportowej atmosferze, uczniowie mieli okazję miło spędzić czas po dość długiej nieobecnośći w szkole i zakazach pandemicznych.
Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Budowlanych. Dziękujemy za sportową postawę zawodników, emocje w czasie rozgrywek. Gratulacje dla zwycięzców.

NARODOWE CZYTANIE W BUDOWLANCE
Tradycyjnie w pierwszą sobotę września w całym kraju odbywa się „Narodowe Czytanie”. Uczniowie Budowlanki już od piątku czytali tegoroczną lekturę: „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W akcji uczestniczyło blisko 100 uczniów klas: I a, II c, III b, III c i IV a.  Każdy zaopatrzony w biblioteczny egzemplarz książki poznawał postaci,  język i uniwersalne przesłanie utworu. Czytaliśmy głośno, z podziałem na role. Młodzież wspierała dyrekcja szkoły i nauczyciele przedmiotów humanistycznych.

SPORTOWY POCZĄTEK WOLOTARIUSZY Z BUDOWLANKI Z PREHISTORIĄ W TLE.
W pierwszą sobotę września uczniowie profilu Technik renowacji elementów architektury Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu pracowali w ramach wolontariatu przy organizacji I Pradziejowego Biegu Przełajowego w Miradzu. Wydarzenie sportowe zostało zrealizowane w ramach projektu pt: „Kamienne Miasto” przez Stowarzyszenie Stodoły. Wpisuje się ono w szereg inicjatyw mających promować największy zespół grobowców kujawskich w Polsce. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przeprowadzeniu imprezy, obsługując zawodników w biurze zawodów, dekorując uczestników biegu, obsługując punkty żywieniowe, stanowisko nagłośnienia, a także zabezpieczając ruch pieszych na terenie imprezy. Poprzez działania takich uczniów jak: Oliwia Dąbrowska, Dominika Drzewucka, Oliwia Grill, Kamila Kucharczyk, Jagoda Pawlak, Waleria Żelazowska czy Samuel Espartosa nasza szkoła zyskuje wspaniałych ambasadorów Budowlanki w regionie.
 ROZPOCZĘCIE ROKU  SZKOLNEGO 2021/2022
 Wreszcie, nareszcie, w końcu! Nadszedł długo wyczekiwany powrót do szkoły!
Ten wspaniały dzień, dzięki zaskakująco wspaniałej pogodzie, rozpoczęliśmy apelem na dziedzińcu szkoły. Z wystąpienia Pana Dyrektora dowiedzieliśmy się kim będą wychowawcy klas pierwszych oraz poznaliśmy nazwiska nowych nauczycieli naszej szkoły.Następnie, zgodnie z ceremoniałem szkoły, nasi nowi uczniowie przystąpili do ślubowania klas pierwszych.Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie przeszli do sal lekcyjnych na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.
Mamy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie pełen dobrych chwil, ciekawych przygód i niezapomnianych wspomnień.
„DETAL ARCHITEKTONICZNY W BUDOWNICTWIE SAKRALNYM”
Podczas zajęć unijnych pn. „Detal architektoniczny w budownictwie sakralnym” w ramach projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość III” uczennice klasy II kształcące się w zawodzie technik renowacji elementów architektury zapoznały się z najnowszym nabytkiem Fary inowrocławskiej: drzwiami z brązu, które w sześciu kwaterach przedstawiają najważniejsze sceny z życia średniowiecznego i nowożytnego Inowrocławia aż po odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Warto zwrócić uwagę na tympanon, w którym widnieje kopia krzyża i słowa osób znaczących dla naszego miasta: Jana Kasprowicza i Prymasa Józefa Glempa. Polecamy i zachęcamy do obejrzenia.
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W „BIAŁEJ SZACIE”
Miesiąc maj to nie tylko czas egzaminów maturalnych. Już za kilka dni niezwykłe przeżycia będą towarzyszyć również uczniom klas III szkół podstawowych, którzy przystąpią do I Komunii Świętej. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu uczęszczający do klasy II D, kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowali nietuzinkowe dekoracje, zdobiące nie tylko stoły komunijne, ale również dzieci przystępujące do Sakramentu Eucharystii. Czytaj więcej
ZNAMIĘ! ZNAM JE?
W naszej szkole zrealizowany został ogólnopolski program profilaktyki czerniaka skóry pod nazwą Znamię! Znam je? Wzięły w nim udział klasy: Ia, Ib, IIa, IIIa, IVb, IIm, IIm/m i IIIm/m. Inicjatorem realizacji programu było Starostwo Powiatowe w |Inowrocławiu. Czerniak złośliwy jest nowotworem wywodzącym się z komórek barwnikowych - melanocytów. Stanowi około 2% wszystkich zachorowań na nowotwory. Najczęstszym miejscem powstawania czerniaka jest skóra... Czytaj więcej
ZIELONY REKORD POLSKI
Inowrocławska „Budowlanka" przyłączyła się do akcji „Zielony Rekord Polski", której celem jest zazielenienie świata, oczywiście zaczynając od miejsc, w których mieszkamy, uczymy się. Wydarzenie dotyczy całej Polski. Wystarczy tylko posadzić dowolną roślinę! Na zdjęciach Paulina Ciesielska - uczennica klasy II C o profilu technik budownictwa Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu.
#ZielonyRekord2021
POŻEGNALIŚMY
NASZYCH MATURZYSTÓW
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
„Przywróć naszą Ziemię” pod tym hasłem przebiegał tegoroczny Światowy Dzień Ziemi, który obchodziliśmy w czwartek 22 kwietnia. Celem tego święta, obchodzonego już w 192 krajach jest przede wszystkim propagowanie proekologicznych postaw społecznych oraz zwrócenie uwagi na fakt, że Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który warto w należyty sposób zadbać. Z  względu na pandemię w „Budowlance” zostały przeprowadzone zajęcia on-line dotyczące selektywnej zbiórki odpadów... Czytaj więcej
DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
Dziś, 23.04 obchodzimy Dzień Książki i Praw Autorskich. Doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Więcej informacji, ciekawostek i quizów znajdziecie w załączonej prezentacji.
https://view.genial.ly/607fe234fef9b60d2c50ce18/interactive-content-copy-dzien-ksiazki?fbclid=IwAR1xPaW0DzGlnjlPtYeqt9Q45qbm-bft9HvK50Pekhv4nCJrDx6l2DccMyI
ZAPISZ SIĘ NA KONSULTACJE STRATEGII DLA MŁODZIEŻY W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM!
Już 27 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 26 kwietnia. Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.  Czytaj więcej
FILIP W FINALE OLIMPIADY
Miło nam zakomunikować, że uczeń naszej szkoły z klasy IVA Filip Czerwiński, który uczy się w zawodzie technik budownictwa, zakwalifikował się po dwóch etapach do finału VIII edycji Olimpiady Budowlanej i znalazł się wśród 60 najlepszych uczniów ze szkół budowanych w Polsce. Należy również dodać, że Filip jest tegorocznym stypendystą Marszałka w projekcie na rok 2020/2021 ,,Prymus zawodu Kujaw i Pomorza”. Życzymy powodzenia w finale. Czytaj więcej
PRZYRODA W OBIEKTYWIE UCZNIÓW Z KLASY I C
Nie od dziś wiadomo, że „Budowlanka” to szkoła dla ludzi z pasją. Nasi uczniowie mają wiele zainteresowań, które chętnie rozwijają w swoim wolnym czasie, a jednym z ich hobby jest fotografia.
Zapraszamy do obejrzenia mini galerii przedstawiającej piękno przyrody, na którą składają się zdjęcia wykonane przez Igora Witkowskiego, Oliwię Pietralską oraz Marcelinę Sadokierską - pierwszoklasistów z klasy IC, kształcących się w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu. Galeria
EKO-CZYNNI  Z „BUDOWLANKI”
Uczennice klas II c i II d, kształcące się w zawodach: technik architektury krajobrazu i technik budownictwa wezmą udział w ogólnopolskim programie edukacyjno-ekologicznym dla szkół ponadpodstawowych pod nazwą „EKO-czynni”. Projekt, nad którym pracują dotyczy nie tylko sfery ekologicznej, ale również edukacyjnej, społecznej i rekreacyjno-wypoczynkowej. Nawiązuje on również do charakteru naszego powiatu, wprowadzając w jego przestrzeń ekologiczną nutę. Czytaj więcej
UCZNIOWIE BUDOWLANKI OPERATORAMI KOPARKO - ŁADOWARKI!
Uczniowie "Budowlanki" wzięli udział w zajęciach pozalekcyjnych z obsługi koparko–ładowarki w zakresie III klasy uprawnień. W trakcie kursu nauczyli się obsługi maszyn, a także zagadnień dotyczących kwestii technicznych, pracy silnika, elementów hydrauliki oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy uczniowie zdali egzamin państwowy i otrzymali uprawnienia państwowe operatora koparko - ładowarki, wpisane w książkę operatora oraz świadectwo ukończenia kursu.
Serdecznie gratulujemy !!!
EKOLOGICZNY POWIAT INOWROCŁAWSKI – RAJDY ROWEROWE UCZNIÓW BUDOWLANKI
Od kilku lat w naszej Szkole działa Szkolne Koło Krajoznawczo –Turystyczne. W ramach jego działalności uczniowie wspólnie z opiekunem Panem Dariuszem Dekańskim – nauczycielem wychowania fizycznego, a zarazem wielkim propagatorem aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, wyjeżdżają w pobliskie rejony malowniczego powiatu inowrocławskiego. Część szlaków rowerowych prowadzi przez malownicze tereny leśne naszego powiatu - z dala od pędzących samochodów. Czytaj więcej
KOMPOZYCJE WIELKANOCNE
Klasy o profilu technikum architektury krajobrazu i renowacji elementów architektury w ramach zajęć praktycznych i innowacji przygotowały kompozycje o tematyce wielkanocno - wiosennej. W pracach miały pojawić się żywe elementy roślinne, naturalne lub wykonane samodzielnie. Liczył się pomysł, kolorystyka i jak i kompozycja całości. Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii! Czytaj więcej
DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
Dziś, 23.04 obchodzimy Dzień Książki i Praw Autorskich. Doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Więcej informacji, ciekawostek i quizów znajdziecie w załączonej prezentacji.
https://view.genial.ly/607fe234fef9b60d2c50ce18/interactive-content-copy-dzien-ksiazki?fbclid=IwAR1xPaW0DzGlnjlPtYeqt9Q45qbm-bft9HvK50Pekhv4nCJrDx6l2DccMyI
DZIEŃ GEODETY
Z okazji Dnia Geodety nasi uczniowie stanęli do rywalizacji o Złoty Reper i  tytuł Głównego Geodety Szkoły. I tak: tytuł Głównego Geodety Szkoły otrzymał Mikołaj Halamus, Łukasz Wołowiec uzyskał tytuł Sekretarza pomiarów, Kamil Konwerski - tytuł Starszego pomiarowego, a tytuł Młodszego pomiarowego - Hubert Majewski. Ponadto tytuł Kameralistki otrzymała Sandra Olszewska.
Zwycięzcom gratulujemy wygranej, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w rywalizacji! Czytaj więcej
WIOSENNY KLIMAT W WIERSZACH UCZNIÓW
Uczniowie „Budowlanki” powitali tegoroczną wiosnę wierszami. Ta wyjątkowa pora roku, wyczekiwana od dawna, nietypowa za sprawą obecnie trwającej pandemii, skłaniająca do przemyśleń, ale przede wszystkim pełna nadziei na zmiany, stała się inspiracją dla aktywnej twórczo młodzieży. Zapraszamy do zapoznania się z refleksyjnymi utworami uczniów „Budowlanki”. Czytaj więcej
 
WIOSNA OKIEM KLASY I C
 
Klasa I c technikum architektury krajobrazu prezentuje prace plastyczne wykonane podczas zajęć zawodowych. Tematyką były przebiśniegi - zwiastuny wiosny, na którą wszyscy czekamy. Zachęcamy do obejrzenia wybranych prac - są naprawdę ciekawe! Czytaj więcej
UWAGA PROBLEM! UZALEŻNIENIE OD INTERNETU
Uzależnienie od internetu to duży problem i nie należy go lekceważyć, ponieważ często ma poważne konsekwencje dla funkcjonowania człowieka, podobnie jak inne uzależnienia. O uzależnieniu od Internetu możemy mówić, gdy wystąpią przynajmniej 3 z kilku objawów (czytaj więcej).
 
Jeśli zauważyłeś u siebie opisane w artykule objawy, to znaczy, że korzystasz z Internetu w sposób niewłaściwy i szkodliwy dla własnego zdrowia i funkcjonowania społecznego. Poproś o pomoc innych.
WYNIKI KONKURSU DOT. BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
W lutym w ramach akcji związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu, uczniowie mieli możliwość poznawać i utrwalać zasady bezpiecznego zachowania się w sieci. Chętni uczniowie mogli wziąć udział w przeprowadzonym w formie zdalnej konkursie bibliotecznym "Bezpieczny Internet". I miejsce ex aequo- Kacper Łęczycki, IVa i Sandra Drozda, IIIb; II miejsce- Aleksandra Proskura, IIb; III miejsce- Oliwia Żurawska, Ic. Gratulujemy!
SPORT SZKOLNY W DOBIE PANDEMII
"Czas zimowej aktywności powoli mija, temperatury za oknem coraz wyższe, słońce rozjaśnia nam codzienność. Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie i rywalizacji sportowej: - Świat sportu w obiektywie, - Makieta boiska sportowego, - Przebiegnij z nami maraton. Więcej informacji oraz Regulaminy znajdują się na stronie Szkolnego Związku Sportowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego http://szswkp.pl/category/sport-szkolny-w-dobie-pandemii/
PRÓBNA MATURA W „BUDOWLANCE”
3 marca 2021 r. uczniowie klas IV technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Młodzież miała możliwość sprawdzenia swoich wiadomości oraz umiejętności w zakresie czytania i rozumienia tekstu oraz tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej. Egzamin próbny został przeprowadzony w szkole, z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego, z wykorzystaniem arkuszy maturalnych opracowanych przez CKE. Teraz wszyscy zdający będą oczekiwać na wyniki próbnego sprawdzianu.
KONKURS WOKALNY ”THE GOLDEN VOICE”
Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły, Julia Bejgrowicz, została finalistką IV edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego ”The Golden Voice” przeznaczonego dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Poniżej link do piosenki, dla wszystkich, którzy chcieliby posłuchać jej jeszcze raz:  https://www.youtube.com/watch?v=eJvsA0090Hg
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ
23 lutego obchodzimy Dzień Walki z Depresją, którego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych oraz uświadomienie, że depresję można leczyć, że istnieją osoby i instytucje, które w tym pomogą. Depresja to poważna choroba, której objawów nie wolno lekceważyć, ani u siebie, ani u osób z naszego otoczenia.
Tu znajdziesz pomoc: Czytaj więcej
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Dziś, 9 lutego, obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Początkowo dzień ten świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.
Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Razem dla lepszego Internetu!”. Podczas obchodów DBI 2021 organizatorzy chcą zaprosić do wspólnego działania aby Internet był bezpieczniejszym i lepszym miejscem dla wszystkich, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. Czytaj więcej

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z ZAKRESU ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ
Uczniowie kl. III b technikum renowacji elementów architektury uczestniczą w innowacji pedagogicznej z zakresu elementów wystroju wnętrz. Podczas zajęć powstają ciekawe szkice i projekty przestrzeni mieszkalnych jak i użyteczności publicznej oparte na znajomości najnowszych trendów i stylów w panujących obecnie w dekoracji wnętrz. Ćwiczenia dotyczą także opracowania konkretnych przestrzeni jak kuchnia czy łazienka z czym uczniowie radzą sobie wspomagając się grafiką komputerową
I MIEJSCE OLIWII
Miło nam poinformować, że uczennica klasy Ic, w zawodzie technik architektury krajobrazu, Oliwia Żurawska została laureatką pierwszego miejsca w konkursie artystycznym Z miłości do Kujaw – Inspiracje Kasprowiczowskimi Juweniliami”, w kategorii „malarstwo”.  Uczestnicy musieli wykonać swe prace w oparciu o inspirację zaczerpniętą z wczesnych utworów Jana Kasprowicza opiewających rodzinne strony poety. Serdeczne gratulacje! Czytaj więcej

PASJA JULII  NIE OSŁABŁA
W tym roku szkolnym pandemia pokrzyżowała także plany szkolnego zespołu muzycznego, Budo-Band. Po zaledwie kilku próbach, które udało nam się zagrać w październiku, zostaliśmy zmuszeni zrobić sobie dłuższą przerwę. Mimo to, Julia Bejgrowicz, udzielająca się w naszym zespole wokalnie i grająca na ukulele, zdecydowała się samodzielnie nagrać nastrojową piosenkę “Smoke Signals” z repertuaru brytyjskiego wykonawcy Cavetown. Posłuchaj  Czytaj więcej
 
STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
 
Wyróżnienie to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. W bieżącym roku szkolnym tym prestiżowym stypendium zostali nagrodzeni uczniowie naszej szkoły. Otrzymali je najlepsi z najlepszych:
 
Julia Ślizanowska (kl. II b)  oraz  Kacper Łęczycki (kl. IV a)
 
Serdecznie gratulujemy!  Więcej
 
NIEZWYKŁY FRESK W „BUDOWLANCE”
Dzięki wytrwałej i wymagającej precyzji pracy uczniów - w łączniku naszej szkoły powstaje fresk o powierzchni 24 metrów kwadratowych z motywami rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych. Cieszy fakt, że do wykonania go przystąpili uczniowie klas pierwszych uczący się zawodu: technik renowacji detalu architektury. Z zaangażowaniem realizują oni projekt swojego opiekuna p. Dawida Wawrzyniaka. Centralną częścią fresku będzie przestrzenna kompozycja nowego logo szkoły z podświetleniem. Czytaj więcej
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego