zdun - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

zdun

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I ST.


Zawód: ZDUN

Zdun zdobywa kwalifikacje do  wykonywanie robót zduńskich


Po ukończeniu szkoły absolwent jest przygotowany do:

- wykonywania pieców grzewczych murowanych i kominków;
- remontowania pieców grzewczych murowanych i kominków;
- wykonywania rozbiórki pieców grzewczych murowanych i kominków.

Absolwent może być zatrudniony w:

- przedsiębiorstwach budowlanych,
- firmach remontowych,
- na budowach obiektów mieszkalnych, przemysłowych, usługowych,
- zakładach rzemieślniczych.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.


Zawód zdun należy do grupy zawodów niszowych. Zajmuje się on przygotowywaniem materiałów i osprzętu do budowy pieców, wykonywaniem fundamentów pod piece, murowaniem pieców grzewczych licowanych kaflami, wykonywaniem trzonów kuchennych oraz kominków. Zdun wykonuje także prace związane z montowaniem i osadzaniem elementów metalowych w postawionych przez siebie konstrukcjach. Ponadto wykonuje prace remontowe i rozbiórkowe kominków oraz murowanych pieców grzewczych. Zdun pracuje przeważnie w pomieszczeniach zamkniętych, bywa narażony na pracę w warunkach znacznego zapylenia. W tej pracy ważna jest zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Ważne są również wyobraźnia przestrzenna i poczucie estetyki. Zdun najczęściej pracuje indywidualnie.

Zdun przez wiele lat należał do grupy zawodów ginących, ale w ostatnich latach wzrasta zapotrzebowanie na roboty zduńskie. Zdun, jako jeden z najstarszych zawodów w tej branży, będzie po potwierdzeniu kwalifikacji przygotowany także do wielu innych zadań związanych z budownictwem. Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, wymagają jednak umiejętności posługiwania się językiem zawodowym.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego