wśród olejów grzewczych - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

wśród olejów grzewczych

WSPÓŁPRACA > Firma GESAL > Odnawialni...


„ODNAWIALNI     WŚRÓD     OLEJÓW   GRZEWCZYCH ”


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” w ramach prowadzonego cyklu praktycznych  szkoleń technicznych „ODNAWIALNI WŚRÓD……” zorganizowało dla młodziezy naszej Szkoły zajęcia praktyczne z demontażu kotłowni olejowej firmy Viessmann wraz z  kompletnym jej wyposażeniem. W zajęciach uczestniczyli uczniowie, kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Z uwagi na zmianę lokalizacji kotłowni olejowej o mocy 250 KW na zlecenie klienta uczniowie dokonali pod opieką nauczycieli, p. Juliusza Nawrockiego i p. Eugeniusza Skoczyńskiego jej demontażu. Ponowny jej montaż odbędzie po sezonie grzewczym w związku z czym należało poszczególne jej elementy: rozkręcić
wyczyścić zakonserwować czyli zabezpieczyć w sposób umożliwiający jej powtórne zamontowanie bez uszczerbku na stanie technicznym urządzeń podstawowych i pomocniczych tj. zaworów kulowych wodnych (gwintowanych i kołnierzowych) pomp obiegowych centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zaworów regulacyjnych, manometrów, termometrów, izolacji termicznej.

Uczniowie mieli możliwość szczegółowego zapoznania się nie tylko z głównymi elementami kotłowni olejowej: kotłem, palnikiem, sterownikiem, naczyniem przeponowym, stacją uzdatniania wody, wkładem kominowym (jedno i dwupłaszczowym),  ale przede wszystkich wykonywali czynności konserwacyjne i naprawcze takie jak: czyszczenie kotła, palnika, zabezpieczeń kotłowni
zaworów bezpieczeństwa, filtrów wodnych i olejowych.
Mimo ciężkich warunków w jakich uczniowie odbywali zajęcia praktyczne nauczyciele ocenili ich umiejętności bardzo wysoko.


BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści