wśród kaskad gazowych - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

wśród kaskad gazowych

WSPÓŁPRACA > Firma GESAL > Odnawialni...


„ODNAWIALNI  WŚRÓD  GAZOWYCH KASKAD”


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” w ramach prowadzonego cyklu praktycznych  szkoleń technicznych „ ODNAWIALNI WŚRÓD ……” zorganizowało dla uczniów  klasy II b technik urządzeń  i systemów energii odnawialnej zajęcia praktyczne w nowo wybudowanej kotłowni gazowej działającej na bazie kotłów kondensacyjnych firmy Brotje oraz innych urządzeń i armatury *BIMS PLUS*.

Kotłownia została wykonana na bazie najbardziej nowoczesnych urządzeń i zastosowań technicznych.  Uczniowie brali udział w wykonywaniu prac konserwacyjno
serwisowych związanych z utrzymaniem w jak największej sprawności technicznej i energetycznej zamontowanych w niej urządzeń i aparatury.

Kotłownia została wybudowana z 5 kotłów gazowych (zasilanych gazem miejskim GZ50) kondensacyjnych, połączonych kaskadowo w najwyższym punkcie budynku. Zastosowano tutaj górny rozdział wewnętrznych instalacji  
bardzo rzadko spotykany i stosowany. Najczęściej stosowane są dolne rozdziały instalacji centralnego ogrzewania czyli zasilanie od najniższego do najwyższego punktu w budynku.

W ramach zajęć praktycznych szczególną uwagę zwrócono na podłączenie kaskadowe 5 kotłów gazowych kondensacyjnych w system rozdzielaczy wraz z automatyką sterująco - regulacyjną. Nowością techniczną jest również to, że każdy poszczególny kocioł od 1 do 4 ogrzewał poszczególny wyznaczony fragment budynku
jedną kondygnację a kocioł nr 5 (z zasobnikiem)  był przygotowany tylko do produkcji energii na potrzeby ciepłej wody dla całego budynku.

W zajęciach brali udział nauczyciele: p. Juliusz Nawrocki, p. Eugeniusz Skoczyński


BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści