t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM


Zawód: TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdobywa następujące kwalifikacje do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kształcenie odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu kontrolno – pomiarowego i programów komputerowych do przetwarzania danych, modeli symulacyjnych pokazujących zachodzące procesy i zjawiska przemiany energii, filmów instruktażowych. W ramach współpracy z renomowanymi firmami regionu, uczelniami wyższymi, innymi szkołami w kraju kształcącymi w tym zawodzie uczniowie korzystają z najnowocześniejszego sprzętu, obserwują pracę urządzeń i systemów, biorą udział w pokazach, warsztatach szkoleniowych.  Podstawy montażu poznają w pracowniach centrum kształcenia praktycznego. Szkoła współpracuje z Rejonową Agencją Poszanowania Energii.
Kształcenie praktyczne prowadzone jest  pod okiem inżynierów środowiska w postaci zajęć praktycznych, pracowni, ćwiczeń i miesięcznej praktyki.


Zakładane efekty kształcenia - absolwent:
-
dobiera materiały, urządzenia, miejsca do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
-
organizuje prace związane z montażem  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej tj. turbiny wodne i  wiatrowe, kolektory słoneczne , pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę itp.
-
sporządza kalkulacje kosztów, kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej,
-
odczytuje i analizuje wskazania aparatury kontrolno – pomiarowej,
-
ocenia stan techniczny urządzeń, wykonuje bieżące przeglądy systemów energetyki odnawialnej,
-
prowadzi racjonalną gospodarkę energią .
 
 
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

-
firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu   i wykonawstwie związanym z: energetyką  wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną,  budownictwem energooszczędnym,
-
w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.
 
Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W czasie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy    w zespołach oraz obcy język zawodowy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego