technik renowacji i elementów architektury - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM


Zawód: TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY  
Z DEKORACJĄ WNĘTRZ

Technik renowacji elementów architektury zdobywa następujące kwalifikacje:

  • wykonywanie i renowacja detali architektonicznych (B.25);

  • prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury (B.26).

Zakładane efekty kształcenia absolwent:

-

rozróżnia obiekty budowlane ich konstrukcje, instalacje, formy, style architektoniczne,

-

dobiera  materiały, organizuje stanowiska pracy i zespoły robocze,

-

ocenia stan sztukatorskich elementów architektonicznych,

-

wykonuje rysunki, dokumentację techniczną, szkice robocze, szablony, modele, formy i odlewy elementów,

-

wykonuje oraz prowadzi renowację sztukatorskich (artystyczne elementy z gipsu) i kamieniarskich elementów architektury tj. płaskorzeźby i rzeźby, rozety i fasety, pilastry, kolumn, gzymsy itp.,

-

dokonuje renowacji polichromii i patyn, wykonuje ornamenty i znaki graficzne,

-

organizuje  i wykonuje renowacje starych tynków i starych powłok malarskich np. w zabytkowych wnętrzach uzupełnia, oczyszcza, impregnuje powierzchnie,

-

organizuje  i wykonuje renowacje murów nietynkowanych z kamienia, cegły np. zabytkowych elewacji, piwnic budynków, kościołów,

-

dobiera wiązania i materiały, uzupełnia, wzmacnia, oczyszcza powierzchnie,

-

organizuje  i wykonuje renowacje okładzin kamiennych i ceramicznych- np. cokołów i elewacji  budynków i pomników,  płyt nagrobnych - spoinuje, impregnuje, oczyszcza, montuje.

   

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

-

przedsiębiorstwach budowlanych, prowadzących roboty renowacyjne,

-

w biurach projektowych jako asystent projektanta,

-

przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych,

-

w nadzorze konserwatorskim zabytków, laboratoriach, pracowniach kamieniarskich i sztukatorskich, pracowniach artystycznych, w firmach doradczych.

   

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W czasie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.

   

Architektura wnętrz - jest sztuką kształtowania wnętrz architektonicznych. Obejmuje wystrój i wyposażenie ruchome z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia.                          (www.wikipedia.pl)

Architektura wnętrz jest sztuką, dzięki której nasze domy i mieszkania stają się małymi dziełami sztuki, a każdy element otaczającej nas przestrzeni zyskuje swoją funkcjonalność oraz unikatowy charakter. Dom to nie tylko miejsce, w którym jemy i śpimy, to zespół integralnych części tworzących złożony układ, służący wspólnym spotkaniom, zabawie, relaksowi a także wypoczynkowi. Wnętrza mają pełnić nie tylko funkcję użytkową ale również tworzyć azyl bezpieczeństwa i komfortu człowieka XXI wieku. Muszą być dopracowane i przede wszystkim dopasowane do indywidualnych cech i potrzeb użytkownika.

   
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego