t. geodeta - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM

ZAWÓD: TECHNIK GEODETA

Technik geodeta to fachowiec, któremu zadowolenie i satysfakcję przynosi umiejętność praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych i specjalistycznego sprzętu geodezyjnego. Umiejętności i wiedza zdobyte w tym zawodzie są wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki. Potrzebny jest tam, gdzie istotny jest dokładny pomiar terenu budowli. Sprawdza się tam, gdzie wymagana jest dokładność i rzetelność wykonywanej pracy. Nauka w tym zawodzie przynosi uczniom zadowolenie i satysfakcję z umiejętności praktycznego wykorzystania pozyskanych w terenie danych pomiarowych, przetworzenia ich i wykonania dokumentacji realizacyjnej. Kształcenie odbywa się z wykorzystaniem sprzętu geodezyjnego i programów komputerowych do przetwarzania danych i tworzenia map. W ramach współpracy z firmami geodezyjnymi uczniowie mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu, brać udział w pokazach. Kształcenie praktyczne odbywa się w formie pracowni, zajęć praktycznych, ćwiczeń i miesięcznej praktyki prowadzone jest pod okiem inżynierów geodetów.
Korzyści:
·        Praca w małych zespołach, na świeżym powietrzu,
·        Możliwości poznania nowych ciekawych ludzi,
·        Wykorzystywanie nowoczesnych technologii i oprogramowań komputerowych,
·        Możliwość pracy na specjalistycznym sprzęcie w oparciu o nowoczesne technologie,
·        Praca na stanowiskach niestacjonarnych w nienormowanym czasie pracy.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
·        Przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
·        Przedsiębiorstwach budowlanych, drogowych i innych, gdzie wymagany jest nadzór geodezyjny,
·        Ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gdzie zajmować się będzie opracowaniem i aktualizacją map,
·        Urzędach administracji publicznej w wydziałach ewidencji gruntów i budynków.
·        Może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Zdobyta wiedza w technikum może być podstawą do osiągnięcia sukcesów w dalszym kształceniu na uczelniach wyższych w kierunku geodezyjny lub w kierunkach pokrewnych budownictwo, drogownictwo, inżynieria środowiska.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego