t. budownictwa - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

t. budownictwa

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM

ZAWÓD:
TECHNIK BUDOWNICTWA

 
Technik budownictwa jest to osoba, która zajmuje się prowadzeniem dokumentacji budowy, sporządzaniem kosztorysów i pracami projektowymi elementów konstrukcyjnych budowli. Uczestniczy również w kierowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych.
Uczniowie, którzy wybrali ten zawód uczą się przedmiotów zawodowych teoretycznych, na których zapoznają się z metodami organizacji prac na budowie, sposobem przeprowadzania kontroli jakości i oceny wykonania podstawowych robót budowlano – montażowych, wykonania kalkulacji robót budowlanych, kosztorysów i umów przetargowych danej inwestycji. Uczniowie poznają ten zawód również od strony praktycznej, uczestnicząc w zajęciach praktycznych organizowanych na terenie szkoły i praktykach zawodowych realizowanych w firmach budowlanych, szkoleniach prowadzonych przez duże firmy budowlane czy warsztatach.
Już jako absolwent naszej szkoły technik budownictwa może być zatrudniany w:
- w  przedsiębiorstwach budowlanych,
- w biurach projektowych,
- w organach administracji państwowej i samorządowej,
- w firmach zarządzających nieruchomościami,
- w hurtowniach materiałów budowlanych.
Może również założyć własną firmę remontowo-budowlaną. Ponadto, technicy budownictwa mogą znaleźć legalne zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są poszukiwanymi pracownikami.
NOWE OBIEKTY BUDOWLANE NIE ROSNĄ JAK GRZYBY PO DESZCZU, LECZ DZIĘKI FACHOWCOM BUDOWLANYM, KTÓRYM MOŻESZ ZOSTAĆ I TY!!!
 


Drogi Rodzicu,
Technik budownictwa to pracownik średniego nadzoru budowlanego - który organizuje, zarządza, kontroluje i rozlicza pracę zespołów pracowniczych. Przy większych strukturach organizacyjnych podlega kierownikowi budowy lub sam nim może zostać po zdobyciu doświadczenia i uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. To zawód dla osób otwartych, dynamicznych, kreatywnych, posiadających umiejętność praktycznego myślenia. Nauka tego zawodu jest ciekawa, oparta na różnorodnych metodach nauczania. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem materiałów, sprzętu i narzędzi budowlanych. Uczniowie mają możliwość korzystania z lekcji i szkoleń on–line, z czasopism i literatury fachowej, filmów instruktażowych. W ramach współpracy szkoły z uczelniami wyższymi uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, a we współpracy z firmami i składami materiałów budowlanych w pokazach nowoczesnych technologii i materiałów. Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie pracowni, ćwiczeń i miesięcznej praktyki pod okiem inżynierów budownictwa w renomowanych firmach regionu.
Korzyści:
·        Dobre zarobki, łatwość znalezienia zatrudnienia,
·        Posiadanie umiejętności organizacyjnych i sporządzania kosztorysów budowlanych,
·        Wykonywanie zawodu, który ma wpływ na zagospodarowanie przestrzeni ,
·        Możliwości poznawania nowych ciekawych ludzi, technologii,
·        Praca na stanowiskach niestacjonarnych w nienormowanym czasie pracy.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
·        Przedsiębiorstwach budowlanych i branżach pokrewnych,
·        Hurtowniach materiałów budowlanych jako doradca klienta,
·        Wytwórniach prefabrykatów,
·        Laboratoriach, w nadzorze budowlanym,
·        Administracji budynków, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, w biurach projektów jako asystent projektanta,
·        Przedsiębiorstwach handlowo-usługowych,
·        Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wiedza i umiejętności zdobyte w technikum mogą być podstawą do osiągnięcia sukcesów w dalszym kształceniu na uczelniach wyższych w kierunku budownictwa lub w kierunkach pokrewnych, tj. urbanistyka, architektura, geodezja, drogownictwo, inżynieria środowiska.

Zapraszamy!!
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego