t. budownictwa - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM

ZAWÓD:
TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa to pracownik średniego nadzoru budowlanego - który organizuje, zarządza, kontroluje i rozlicza pracę zespołów pracowniczych. Przy większych strukturach organizacyjnych podlega kierownikowi budowy lub sam nim może zostać po zdobyciu doświadczenia i uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. To zawód dla osób otwartych, dynamicznych, kreatywnych, posiadających umiejętność praktycznego myślenia. Nauka tego zawodu jest ciekawa, oparta na różnorodnych metodach nauczania. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem materiałów, sprzętu i narzędzi budowlanych. Uczniowie mają możliwość korzystania z lekcji i szkoleń on–line, z czasopism i literatury fachowej, filmów instruktażowych. W ramach współpracy szkoły z uczelniami wyższymi uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, a we współpracy z firmami i składami materiałów budowlanych w pokazach nowoczesnych technologii i materiałów. Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie pracowni, ćwiczeń i miesięcznej praktyki pod okiem inżynierów budownictwa w renomowanych firmach regionu.
Korzyści:
·        Dobre zarobki, łatwość znalezienia zatrudnienia,
·        Posiadanie umiejętności organizacyjnych i sporządzania kosztorysów budowlanych,
·        Wykonywanie zawodu, który ma wpływ na zagospodarowanie przestrzeni ,
·        Możliwości poznawania nowych ciekawych ludzi, technologii,
·        Praca na stanowiskach niestacjonarnych w nienormowanym czasie pracy.
Absolwenci może znaleźć zatrudnienie w:
·        Przedsiębiorstwach budowlanych i branżach pokrewnych,
·        Hurtowniach materiałów budowlanych jako doradca klienta,
·        Wytwórniach prefabrykatów,
·        Laboratoriach, w nadzorze budowlanym,
·        Administracji budynków, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, w biurach projektów jako asystent projektanta,
·        Przedsiębiorstwach handlowo-usługowych,
·        Może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Wiedza i umiejętności zdobyte w technikum mogą być podstawą do osiągnięcia sukcesów w dalszym kształceniu na uczelniach wyższych w kierunku budownictwa lub w kierunkach pokrewnych, tj. urbanistyka, architektura, geodezja, drogownictwo, inżynieria środowiska.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego