t. budownictwa z inżynierią wojskową - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM


Zawód: TECHNIK BUDOWNICTWA Z INŻYNIERIĄ WOJSKOWĄ

Technik budownictwa to pracownik średniego nadzoru budowlanego - majster, który  organizuje, zarządza, kontroluje i rozlicza pracę mniejszych zespołów pracowniczych, składających się z brygad roboczych. Przy większych strukturach organizacyjnych podlega kierownikowi budowy lub sam nim może być po zdobyciu doświadczenia i uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Ażeby dobrze wykonywać swoje obowiązki powinien  posiadać umiejętności praktycznego wykonywania podstawowych robót budowlanych, sporządzania i korzystania z dokumentacji, harmonogramów robót, kosztorysów.  Zdobycie tej wiedzy i umiejętności zapewnia mu kształcenie w tym zawodzie.

Nauka tego zawodu jest ciekawa, oparta na różnorodnych metodach nauczania takich jak pokazy, wyjścia i wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, na budowy, do hurtowni materiałów budowlanych, na targi budowlane. Zajęcia prowadzące są z wykorzystaniem materiałów, sprzętu i narzędzi budowlanych. Uczniowie korzystają z lekcji i szkoleń on – line, z czasopism i literatury fachowej, filmów instruktażowych.  W ramach współpracy szkoły z uczelniami wyższymi uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, a we współpracy z firmami i składami materiałów budowlanych w pokazach nowoczesnych technologii i materiałów.  Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie pracowni, ćwiczeń i miesięcznej praktyki pod okiem inżynierów budownictwa w renomowanych firmach regionu.

Kierunek ten jest dla osób zainteresowanych budownictwem i jednocześnie obiektami wojskowymi takimi jak np. fortyfikacje. Uczniowie, którzy zdecydują się kontynuować naukę na tym kierunku będą uczestniczyć podczas nauki w szkoleniach, wycieczkach oraz przedsięwzięciach budowlanych realizowanych przez 2. Inowrocławski Pułk Inżynieryjny. Dla uczniów tej klasy będą organizowane wyjazdy na place budowy nietuzinkowych inwestycji wojskowych na terenie w całego kraju.

Absolwenci w zawodzie technik budownictwa z inżynierią wojskową  po zakończeniu nauki będą wyposażeni w odpowiedni zestaw wiedzy podstawowej na temat pracy wykonywanej w wojsku oraz posiądą wiedzę z zakresu inżynierii wojskowej. Kierunek jakim jest technik budownictwa z inżynierią wojskową jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi.

Zakładane efekty kształcenia w zawodzie - Absolwent:
-
organizuje  i zarządza zespołami roboczymi, prowadzi nadzorowanie robót,
-
organizuje i kontroluje jakość  robót budowlanych,
-
tworzy i posługuje się dokumentacją techniczną i dokumentacją organizacji robót w rożnych fazach procesu  budowlanego,
-
wykorzystuje nowoczesne techniki informatycznego wspomagania zawodowego – programy komputerowe,  platformy edukacyjne, dostęp do baz danych,
-
projektuje  proste  elementy konstrukcyjne  i architektoniczne,
-
wykonuje kalkulacje, kosztorysy  i przygotowuje dokumentację przetargową,
-
wykonuje określone roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem robót murarsko – tynkarskich,
-
stosuje przepisy prawa dotyczące podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
-
przedsiębiorstwach budowlanych, gdzie będzie organizatorem robót budowlanych  w tym też remontów i rozbiórek  obiektów istniejących, w hurtowniach materiałów budowlanych, jako doradca klienta,
-
wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w nadzorze budowlanym, administracji budynków,  urzędach jednostek  samorządu terytorialnego, w biurach projektów jako asystent projektanta.

Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą, założyć firmę, nadzorować i wyceniać budowy, przygotowywać dokumentację przetargową. W czasie kształcenia pozna zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.
Wiedza i umiejętności zdobyte  w technikum mogą być podstawą do osiągnięcia sukcesów w dalszym kształceniu na uczelniach wyższych  w kierunku budownictwa lub w kierunkach pokrewnych, tj. architektura, geodezja, drogownictwo, inżynieria środowiska.

Technik budownictwa zdobywa następujące kwalifikacje do:
wykonywania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych,
organizacji i kontroli robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego