t. architektury krajobrazu z florystyką - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM


Zawód: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Z FLORYSTYKĄ


Technik architektury krajobrazu zdobywa następujące kwalifikacje:
- projektowanie,  urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
- organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Zakładane efekty kształcenia w zawodzie - absolwent:

- poznaje,  dokonuje wyboru i przygotowuje rośliny  ozdobne do urządzania roślinnych obiektów architektury  krajobrazu tj. trawników, żywopłotów, klombów, rabat, kwietników, korzysta z katalogów, albumów, ofert  dostawców i wystawców,
-
sporządza  rysunki  odręczne i techniczne – wykonuje szkice, jedno i wielobarwne, w różnych technikach,
-
opracowuje  projekty koncepcyjne i realizacyjne roślinnych obiektów – stosując akwarele, pastele, tusz i ołówek a  także graficzne programy komputerowe.
-
wykonuje i pielęgnuje istniejące roślinne obiekty  architektury krajobrazu- przygotowuje glebę i stanowiska dla  roślin, dokonuje nasadzeń, dobiera systemy nawodnienia, stosuje środki ochrony roślin,
-
projektuje pod względem  koncepcyjnym i technicznym małe formy architektoniczne tj. oczka wodne, pergole,  altanki, ogrodzenia, mostki, ścieżki, skarpy, mury oporowe, schody terenowe itp.
-
planuje  i organizuje  prace związane z wykonaniem małych form architektonicznych,
-
urządza i konserwuje obiekty małej architektury krajobrazu,
-
wykonuje  czynności związanych z prowadzeniem ciągnika rolniczego,
-
rozlicza koszty robót i materiałów związanych z roślinnymi obiektami architektury krajobrazu i małymi formami  architektonicznymi.

 
Dodatkowe umiejętności i wiedza, jakie może zdobyć uczeń, związane z florystyką to:
-
zasady tworzenia barwnych kompozycji klombów, bukietów, wystroju wnętrz, sal weselnych - z kwiatów, pnączy, liści, itp.
-
możliwości zastosowania nowych technologii spełniających wymagania klienta,
-
nowe materiały i techniki wyrazu artystycznego.
 
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

- przedsiębiorstwach i biurach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji parków,  ogrodów przydomowych, terenów rekreacji i  wypoczynku, placów zabaw dla dzieci, ścieżek pieszych i rowerowych,  obiektów sportowych i zabytkowych , placów i dziedzińców miejskich , terenów osiedlowych,
-
w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż np. branży budowlanej, instalacyjnej, architektonicznej,  urbanistycznej związanych z budową i utrzymaniem obiektów małej architektury.
 

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W czasie kształcenia pozna zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego