Sebastian Giemza - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

Sebastian Giemza

DZIAŁALNOŚĆ UCZNIÓW > Pasje i zainteresowania

SEBASTIAN GIEMZA
jest uczniem kl. IV w zawodzie technik geodeta.
Jego pasją jest śpiew. Poniżej zamieszczony jest wywiad z Sebastinem.

Na czym polega Twoja pasja?
Już ósmy rok śpiewam w młodzieżowym chórze „ Inovroclaviensis Cantans” A także w zespole muzyki dawnej „Musica Antiqua Inovroclaviensis”. Dzięi temu brałem udział w niepowtarzalnych wydarzeniach w Polsce. Śpiewałem i tańczyłem dla ważnych osobistości i dysydentów w kraju i za granicą Wraz z zespołem byłem goszczony przez szczególnych ludzi, w miejscach dla innych nie udostęnianych. Byłem w wielu krajach Europy. Szczególnie mile wspominam pobyt w krajach skandynawskich. ReprezentujęPolski Region  Kujawsko –Pomorski, Powiat Inowrocławski, Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu i mojąSzkołę–Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu „Budowlankę”.

Co Ci daje rozwijanie w sobie tego typu zainteresowań?

Przede wszystkim robię to co lubię Poza tym zyskuję wielu przyjaciół i znajomych, poznaję kulturę i zwyczaje innych społeczności, z okien autokaru podziwiam nieznane mi krajobrazy, architekturę innych miast i krajów. Praca w zespole uczy mnie odpowiedzialności za siebie i innych, dyscypliny wobec siebie, empatii i współpracy. Staram się, aby nie zawieść innych na scenie podczas wystęów. W czasie koncertu jestem bardzo skoncentrowany na tym co robię myślę, wtedy aby wykonać utwór jak najlepiej. Każdy występ jest niepowtarzalny. Nagrodą jest reakcja publiczności – oklaski, pochwały, recenzje w prasie i zaproszenia na kolejne występy. Cieszy mnie to co robię, że mogę realizować swoją  pasję.  

Na czym polega Twój udział w zespołach?

Jestem członkiem chóru, liczą
cego 25 osób, śpiewam tenorem partie solowe i grupowe. Dyrygentem chóru jest p. Danuta Szyma, doświadczony muzyk, pedagog, świetny organizator, ale przede wszystkim wspaniały człowiek. W zespole muzyki dawnej jestem nie tylko tancerzem, ale także aktorem, wczuwam się w rolę występuję w kostiumach. Układ choreograficzny tańców typowy dla okresu renesansu, instrumenty muzyczne ze specyficznym brzmieniem, tempo i rytm muzyki wprowadza słuchacza i widza w klimat dworów renesansowej Europy.

Tańce renesansu są specyficzne?

Tańce okresu renesansu nasycone są elementami „etyki dworskiej”, inaczej mówiąc obowiąyzwało wtedy rycerskie zachowanie wobec dam, stąd późniejsze określenie  „człowiek renesansu”  tzn. wyróżniająy się grzecznością i wieloma przymiotami ducha.

Co byś radził swoim koleżankom i kolegom?

Zachęcam, aby każdy odkrywał w sobie to, co ma najcenniejszego, to co zostało mu dane. I nie zmarnował tego talentu, który ma.  Zachęam do udziału w chórze lub zespole muzyki dawnej. Jest to doskonały sposób na spęzenie wolnego czasu oraz wszechstronny rozwój osobisty.

Jak godzisz swoją pasje z obowiązkami ucznia Budowlanki?

Nauka w szkole jest najważniejsza. Wiem, że zawód który wybrałem – technik geodeta będzie tym, co zapewni mi zatrudnienie i  dobry standard życia. Staram sięuzyskiwać jak najlepsze oceny, zdobywać wiedzę i umiejęności. Udaje mi się godzić naukę z realizacją moich zainteresowań. Świadczą o tym moje oceny. W zeszłym roku byłem z - cą przewodnicząej Samorząu Uczniowskiego w Szkole, biorę udział w akcjach organizowanych przez szkołę, konkursach, występach z okazji jubileuszu i uroczystości Szkoły.

Jakie masz plany na przyszłość?

Jestem obecnie uczniem klasy czwartej technikum. W tym roku czekają mnie egzaminy zawodowe i matura. Potem chciałbym iść na studia geodezyjne do Olsztyna na Uniwersytet Warmińsko –Mazurski. I nadal rozwijać swój talent.

Życzymy dalszych sukcesów i zadowolenia!

03.11.2016 r.

BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści