ZSP NR 5 W INOWROCŁAWIU

Idź do spisu treści

Menu główne

Praktyki zawodowe

O SZKOLE

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W "BUDOWLANCE"

W Technikum Budowlanym jak i w Zasadniczej Szkole Zawodowej praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w zawodach. Organizuje ją szkoła współpracując z wieloma firmami i przedsiębiorstwami - naszego regionu, mając na uwadze przede wszystkim możliwości realizacji programu nauczania. Szkoła chętnie wspołpracuje w tym zakresie również z rodzicami uczniów. Miejsca i czas praktyk spełniają wymogi przepisów, określone w harmonogramie praktycznej nauki zawodu.

UWAGA !

Ważne sprawy związane z praktyczną nauką zawodu !

Do dokumentów składanych w sekretariacie naszej szkoły należy dołączać zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie :

- skierowania, które należy pobrać z sekretariatu naszej szkoły przynajmniej 2 tygodnie przed ostatecznym terminem złożenia podania,


HARMONOGRAM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU


TECHNIKUM BUDOWLANE - 4 LETNIE

TECHNIK BUDOWNICTWA

 • zajęcia praktyczne 6 godz. w tyg. w kl II,

 • praktyka zawodowa 4 tygodnie w klasie III,

 • praktyka zawodowa 2 tygodnie w klasie IV,


TECHNIK DROGOWNICTWA

 • praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl.III,

 • ćwiczenia z miernictwa 2 tygodnie w kl.IV,


TECHNIK GEODETA (nowy kierunek)!!!

 • praktyka zawodowa 2 tygodnie klasa II,

 • praktyka zawodowa 2 tygodnie klasa III,

 • ćwiczenia z miernictwa 5 tygodni w kl. II,

 • ćwiczenia z miernictwa 5 tygodni w kl. III,

 • ćwiczenia z miernictwa 2 tygodnie w kl. IV,


Pracuje , obserwuje pracę, wypełnia dokumenty pod okiem instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu na budowie.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 • zajęcia praktyczne 6 godz. w tyg. w klasie II,

 • zajęcia praktyczne 6 godz. w tyg. w klasie III,

 • praktyka zawodowa 3 tygodnie w klasie II,

 • praktyka zawodowa 2 tygodnie w klasie III,ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 3 LETNIA

- MURARZ,
- MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH,
- CIEŚLA,
- DEKARZ,
- TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH,

Praktyczna nauka zawodu 2 dni w tygodniu przez 3 lata tj. klasa I, II, III

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 2 LETNIA

- MALARZ-TAPECIARZ,
- POSADZKARZ,
- BLACHARZ,

Praktyczna nauka zawodu 2 dni w tygodniu przez 2 lata tj. klasa I, II

WAŻNE !!!

- Uczniowie otrzymują wynagrodzenie,
- Praktyki zaliczane są do czasu pracy (wliczone do emerytury),
- Uczniowie są młodocianymi pracownikami,
- Pracują na budowach wykonując prace przygotowujące do zawodu (pod okiem instruktora praktycznej nauki zawodu),
- Uczniowie swój poziom umiejętności i wiedzy mogą sprawdzić porzez udział w Turnieju Budowlanym (forma ogólnopolskiej olimpiady zawodowej). Jego laureaci i zwyciężcy są zwolnieni z egzaminu zawodowego.
- Szkoła ma Mistrzów Polski w roku 2006, 2007, 2010 w zawodach posadzkarz oraz laureatów II i III miejsca w zawodach : monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posadzkarz, malarz-tapeciarz
- Szkoła Organizuje dla uczniów klas kończących treningi zawodowe przygotowujące do egzaminu zawodowego.
- Zdawalność w 100% w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

PODCZAS PRAKTYK

Tekst i zdjęcia: mgr inż. Małgorzata Jędrzejewska - Tracz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego