ZSP NR 5 W INOWROCŁAWIU

Idź do spisu treści

Menu główne

Praktyki zawodowe technikum

O SZKOLE

Praktyczna nauka zawodu - w 4 letnim technikum


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu "Budowlanka" przygotowuje uczniów do wykonywania zawodu przez realizację praktycznej nauki zawodu  w formie ćwiczeń, zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych (4 lub 2 tygodniowych). Nauka odbywa się w rzeczywistych warunkach pracy właściwych dla zawodu. Przez współpracę z podmiotami gospodarczymi wielu branż umożliwiamy bezpośredni udział uczniów w realizacji zadań firm i przedsiębiorstw miasta i regionu.
Uczniowie odbywają ćwiczenia i zajęcia praktyczne w małych grupach pod opieką nauczycieli. Mają dostęp do nowoczesnego sprzętu. Korzystają z doświadczenia pracowników. Szkoła podpisuje umowy z pracodawcami, dzięki czemu uczniowie mogą  wykonywać ćwiczenia, zadania praktyczne, korzystać z nowoczesnych materiałów i urządzeń, opracowań technicznych, wsparcia multimedialnego znajdującego się w ich posiadaniu. Podmioty współpracujące ze szkołą dążą do wykształcenia przyszłych pracowników, świadome zapotrzebowania współczesnego rynku pracy.
Szkoła wypracowała już standardy współpracy w realizacji praktycznej nauki zawodu. Firmy doceniają współpracę ze szkołą, która ma wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do wykonywania zawodów.
Wśród firm współpracujących do najbardziej aktywnych należą:


EUROTHERM TECHNIKA GRZEWCZA -zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe dla nowo wprowadzonego zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH, Z. Kłodziński
-ćwiczenia geodezyjne  dla zawodów technik geodeta, technik drogownictwa, praktyki zawodowe w ramach realizowanych przez szkołę projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY i REMONTÓW MIESZKAŃ LEMATIT S. J.,
- zajęcia praktyczne dla zawodów technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, praktyki zawodowe dla zawodu technik budownictwa, praktyki zawodowe w ramach realizowanych przez szkołę projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,

AB KUJAWY Sp. z o. o
.   - zajęcia praktyczne dla zawodów technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, praktyki zawodowe dla zawodu technik budownictwa,

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ Sp. z o. o.,
- zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe dla zawodu technik  architektury krajobrazu, praktyki zawodowe dla zawodu technik budownictwa, praktyki zawodowe w ramach realizowanych przez szkołę projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW, Wiesława Fryszkowska
- zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe dla zawodu technik architektury krajobrazu,  praktyki zawodowe w ramach realizowanych przez szkołę projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,

DROGI I MOSTY, Henryk Boczek   
- praktyki zawodowe, praktyki zawodowe w ramach realizowanych przez szkołę projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,


Priorytetem rozwoju szkoły jest dobre wykształcenie nowych kadr, które spełnią oczekiwania pracodawców i znajdą zatrudnienie na szerokim, rynku pracy.
Cieszy nas fakt, że coraz więcej pracodawców zgłasza chęć współpracy ze szkołą upatrując w niej gwaranta dobrego przygotowania ucznia.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego