ZSP NR 5 W INOWROCŁAWIU

Idź do spisu treści

Menu główne

Pedagog

STREFA UCZNIA I RODZICA

Jeśli czujesz się niezrozumiany lub nieakceptowany przez otoczenie, nie radzisz sobie z trudnościami życiowymi i szkolnymi, przytłaczają Cię problemy, chciałbyś podzielić się swymi wątpliwościami,  zmienić coś w swoim życiu lub po prostu porozmawiać…


Zapraszam.


Pedagog szkolny:


 • pomaga młodzieży  w rozwiązywaniu problemów osobistych, trudnych sytuacji życiowych   i rodzinnych, nieporozumień i konfliktów rówieśniczych,

 • wspiera uczniów w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych,

 • organizuje i prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

 • pomaga w  pokonywaniu uzależnień,

 • podejmuje działania  w zakresie  planowania kariery zawodowej przez uczniów,

 • wspiera młodzież w sytuacjach  kryzysowych związanych z poczuciem braku akceptacji, osamotnienia, odrzucenia i niezrozumienia,

 • wspomaga rodziców w pokonywaniu trudności dydaktyczno-wychowawczych i zaburzeń emocjonalnych dzieci,  

 • realizuje zadania z zakresu  profilaktyki uzależnień, przemocy,  chorób cywilizacyjnych, niedostosowania społecznego oraz promocji zdrowego trybu życia,

 • diagnozuje indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz psychofizyczne młodzieży, a także  wspiera  rozwój uczniów zdolnych,  

 • współpracuje z instytucjami wspierającym i pracę szkoły w zakresie działań  dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych: z  Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Inowrocławiu, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Inowrocławiu, Policją, ośrodkami pomocy społecznej, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień     w Inowrocławiu, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Oddział w Inowrocławiu, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Inowrocławiu,  Młodzieżowym Centrum Kariery w Inowrocławiu,  Zakładem Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy,

 • wspomaga wychowawców klas, nauczycieli, Dyrekcję Szkoły w działaniach profilaktyczno-wychowawczych i dydaktycznych.

GODZINY PRACY

 

poniedzia³ek

9.00

-

14.00

wtorek

9.00

-

14.00

œroda

9.00

-

14.00

czwartek

9.00

-

14.00

piatek

9.00

-

13.00


SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY RODZICÓW MŁODZIEŻY.

                             Marzena Majewska

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego