ZSP NR 5 W INOWROCŁAWIU

Idź do spisu treści

Menu główne

Pedagog zaprasza

REKRUTACJA 2017/2018

Szanowni Rodzice ,

wybierając wraz z dziećmi szkołę ponadgimnazjalną, warto zwrócić uwagę na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jaka oferowana jest uczniom. Wielu młodych ludzi boryka się z kryzysem wieku dorastania, przeżywa problemy osobiste, zdrowotne, rodzinne, czasami stwarza trudności wychowawcze, ma problemy z nauką lub po prostu potrzebuje pomocy w podejmowaniu różnych decyzji, w sytuacjach, które niesie codzienne życie. Natomiast młodzież uzdolniona oczekuje od nauczycieli ukierunkowania i wsparcia w rozwoju zdolności i zainteresowań.

W „Budowlance” Państwa dzieci mogą  liczyć  na:
- dostosowanie metod, form i warunków edukacyjnych oraz egzaminacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów  na podstawie zaleceń zawartych w opiniach, orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej,  zaświadczeniach lekarskich,

- wsparcie pedagoga szkolnego i nauczycieli w problemach osobistych, rodzinnych, zdrowotnych, trudnych  sytuacjach życiowych, uzależnieniach,

- pomoc w eliminowaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych młodzieży (zajęcia dydaktyczno-  wyrównawcze, programy profilaktyczno-wychowawcze,  działania interwencyjne, indywidualna praca  pedagogiczna z uczniem),

- działania ukierunkowane na
diagnozowanie  problemów w nauce, wychowawczych, zdrowotnych, uzależnień,  zaburzeń emocjonalnych  oraz wskazywanie miejsc pomocy specjalistycznej,

- wsparcie w rozwoju uczniów zdolnych (indywidualne zajęcia dydaktyczne z nauczycielem, dostosowanie  wymagań edukacyjnych do potrzeb młodzieży zdolnej, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia sportowe),

- doradztwo w wyborze i planowaniu  dalszej drogi zawodowej lub edukacyjnej,

- działania szkoły na rzecz profilaktyki uzależnień, zachowań niezgodnych z normami społecznymi  oraz problemów młodzieży w nauce.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego