Pedagog zaprasza - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Pedagog zaprasza

REKRUTACJA 2021/2022

Szanowni Rodzice ,

wybierając wraz z dziećmi szkołę ponadpodstawową, warto zwrócić uwagę na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jaka oferowana jest uczniom. Wielu młodych ludzi boryka się z kryzysem wieku dorastania, przeżywa problemy osobiste, zdrowotne, rodzinne, czasami stwarza trudności wychowawcze, ma problemy z nauką lub po prostu potrzebuje pomocy w podejmowaniu różnych decyzji, w sytuacjach, które niesie codzienne życie. Natomiast młodzież uzdolniona oczekuje od nauczycieli ukierunkowania i wsparcia w rozwoju zdolności i zainteresowań.

W „Budowlance” Państwa dzieci mogą  liczyć  na:
- dostosowanie metod, form i warunków edukacyjnych oraz egzaminacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów   na podstawie zaleceń zawartych w opiniach, orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej,   zaświadczeniach lekarskich,

- wsparcie pedagoga szkolnego i nauczycieli w problemach osobistych, rodzinnych, zdrowotnych, trudnych   sytuacjach życiowych, uzależnieniach,

- pomoc w eliminowaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych młodzieży (zajęcia dydaktyczno-   wyrównawcze, programy profilaktyczno-wychowawcze,  działania interwencyjne, indywidualna praca   pedagogiczna z uczniem),

- działania ukierunkowane na
diagnozowanie  problemów w nauce, wychowawczych, zdrowotnych, uzależnień,   zaburzeń emocjonalnych  oraz wskazywanie miejsc pomocy specjalistycznej,

- wsparcie w rozwoju uczniów zdolnych (indywidualne zajęcia dydaktyczne z nauczycielem, dostosowanie   wymagań edukacyjnych do potrzeb młodzieży zdolnej, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia sportowe),

- doradztwo w wyborze i planowaniu  dalszej drogi zawodowej lub edukacyjnej,

- działania szkoły na rzecz profilaktyki uzależnień, zachowań niezgodnych z normami społecznymi   oraz problemów młodzieży w nauce.


GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek    9.00 - 13.00

Wtorek           9.00 - 14.00

Środa             9.00 - 14.00

Czwartek        9.00 - 13.00


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego