murarz-tynkarz - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


Zawód: MURARZ-TYNKARZMurarz-tynkarz zdobywa kwalifikacje do:

  • wykonywania robót murarskich i tynkarskich (B.18)


Zakładane efekty kształcenia - absolwent

- wykonuje zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszanki betonowe;
- wykonuje murowane konstrukcje budowlane
mury, stropy, schody, słupy, kominy, ogrodzenia;
- wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
- wykonuje naprawy, remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
- wykonuje roboty pomocnicze, ziemne, izolacyjne, zbrojarskie i betoniarskie związane robotami
  murarskimi i tynkarskimi;
- sporządza przedmiar i obmiar robót, sporządza rysunki techniczne i szkice robocze, posługuje się
 dokumentacja budowlaną;
- dobiera materiały, narzędzia i sprzęt, organizuje stanowisko pracy;

- przestrzega zasady bhp.


Absolwent może być zatrudniony w:

- przedsiębiorstwach budowlanych,
- przedsiębiorstwach remontowych,
- zakładach rzemieślniczych,
- zakładach usługowych.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.


Współczesny murarz- tynkarz zatrudniany jest do wykonywania konstrukcji murowych i tynków w nowych technologiach z zastosowaniem nowych materiałów i  sprzętu np. mury wielowarstwowe z pustaków szczelinowych i kształtek na zaprawach specjalnych izolowanych styropianem z tynkiem akrylowym kornik w warstwie elewacyjnej. Stosuje nowoczesne lekkie rusztowania, mieszadła, agregaty tynkarskie, różnorodne kielnie i pace a także lasery do kontroli poziomów i obmiarów.

Zawód z tradycją, poszukiwany, zawsze był i będzie potrzebny.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego