monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


Zawód: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zdobywa następujące kwalifikacje:

  • montaż systemów suchej zabudowy (B.5);

  • wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6);

  • wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.7).

Zakładane efekty kształcenia - absolwent

- montuje ścianki działowe, sufity podwieszone oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie
 suchej zabudowy;
- montuje okładziny ścienne i płyty podłogowe w systemie suchej zabudowy;
- wykonuje roboty malarskie i  tapeciarskie;
- wykonuje roboty  posadzkarskie;
- wykonuje roboty okładzinowe.

Absolwent może być zatrudniony:

W przedsiębiorstwach budowlanych i  budowlano remontowych, zakładach usługowych na stanowiskach związanych z wykonywaniem wykończeniowych robót murarskich, wykonywaniem tynków, okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami i konserwacją pomieszczeń oraz własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe..


Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe.

Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych.
Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni.
Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych.
Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: wykonywaniem wykończeniowych robót murarskich, wykonywaniem tynków, wykonywaniem okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami i konserwacją pomieszczeń.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego