ZSP NR 5 W INOWROCŁAWIU

Idź do spisu treści

Menu główne

monter stolarki budowlanej

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


Zawód: MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ


Monter stolarki budowlanej zdobywa kwalifikacje do:

  • wykonywania robót związanych z montażem stolarki budowlanejZakładane efekty kształcenia - absolwent

- montuje i naprawia okna zewnętrzne i drzwi balkonowe;
- montuje i naprawia okien dachowych;
- montuje i naprawia drzwi zewnętrzne i wewnętrzne;
- montuje i naprawia bramy;
- montuje i naprawia systemy osłon okiennych i drzwiowych;
-  montuje i naprawia schody modułowe;
-  sporządza przedmiar i obmiar robót, sporządza rysunki techniczne i szkice robocze, posługuje się

  dokumentacja budowlaną;
-  dobiera materiały, narzędzia i sprzęt, organizuje stanowisko pracy;

-  przestrzega zasady bhp.


Absolwent może być zatrudniony w:

- przedsiębiorstwach budowlanych,
- przedsiębiorstwach remontowych,
- zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych,
- zakładach usługowych.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.


Jest to nowy zawód, długo oczekiwany na rynku pracy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego