monter konstrukcji budowlanych - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

monter konstrukcji budowlanych

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I ST.


Zawód:
MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCHMonter konstrukcji budowlanych zdobywa kwalifikacje do:

  • montażu konstrukcji budowlanych (B.20)Zakładane efekty kształcenia - absolwent:

- przygotowuje i montuje elementy konstrukcji stalowych tj.  hale, wiaty, dachy, szkielety obiektów
 użyteczności publicznej;
- przygotowuje i montuje prefabrykowane elementy konstrukcji żelbetowych np. płyty stropowe, dachowe,
  ściany, schody w budynkach;
- przygotowuje i montuje elementy konstrukcji drewnianych
tj. dachy, mostki, altanki, tarasy;
- wykonuje  prace związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych;

- zabezpiecza elementy konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych;
- wykonuje obmiar robót i sporządza ich rozliczenie;
- sporządza rysunki techniczne i szkice robocze, posługuje się dokumentacja budowlaną;
- dobiera materiały, narzędzia i sprzęt, organizuje stanowisko pracy;

- przestrzega zasad bhp.

Absolwent może być zatrudniony w:

- przedsiębiorstwach budowlanych,
- przedsiębiorstwach remontowych,
- na budowach obiektów mieszkalnych, przemysłowych, usługowych.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.


Oczekiwaniem dzisiejszego inwestora jest, aby obiekt budowlany powstał szybko, był nowoczesny i można by go było rozebrać. Te oczekiwania spełnia budownictwo szkieletowe i wielkopłytowe. Poszukiwani i zatrudniani pracownicy to monterzy konstrukcji dobrze zorganizowani, odpowiedzialni, dyspozycyjni. Cechy te predysponują do dobrego wynagrodzenia . Dzięki brygadom montażowym  powstają duże obiekty kubaturowe,  również te wokół nas.

Monter konstrukcji budowlanych montuje konstrukcje drewniane, stalowe i żelbetowe z elementów prefabrykowanych oraz wykonuje pomocnicze roboty betoniarskie, zbrojarskie, murarskich i ciesielskich w budynkach mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowych, a także w mostach, kładkach, wieżach, słupach energetycznych itp.  Przedstawiciele omawianego zawodu znajdują bez trudu zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, przedsiębiorstwach budowy dróg i mostów. Mają również możliwość prowadzenia własnych firm remontowo-budowlanych, handlowych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego