kominiarz - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


Zawód: KOMINIARZ

Kominiarz zdobywa kwalifikacje do wykonywania robót kominiarskich


Po ukończeniu szkoły absolwent jest przygotowany do:
- wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych;
- wykonywania okresowej kontroli przewodów kominowych;
- sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączenia urządzeń grzewczych  i wentylacyjnych do przewodów kominowych;
- sporządzania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych.

Absolwent może być zatrudniony w:
- przedsiębiorstwach budowlanych,
- przedsiębiorstwach remontowych,
- na budowach obiektów mieszkalnych, przemysłowych, usługowych.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.

Do głównych zadań kominiarza zalicza się czyszczenie przewodów kominowych (dymowych i spalinowych) i wentylacyjnych, czopuchów, trzonów kuchennych i pieców domowych, kominków, pieców rzemieślniczych i przemysłowych, kotłów oraz kominów fabrycznych. Do zadań kominiarza należy również prowadzenie badań przewodów kominowych, wentylacyjnych, podejmowanie decyzji dotyczących ich dalszej eksploatacji oraz zakresu napraw, a także sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli technicznej i inwentaryzacji przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Usługi kominiarskie są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzeń grzewczych w budynkach. Szczególnie jest to ważne w tym czasie, gdy rozwijają się technologie ogrzewnicze, występuje duża różnorodność technik ogrzewniczych, chociażby coraz modniejszego instalowania kominków. Ważna jest także duża ilość starych urządzeń grzewczych, która do sprawnego funkcjonowania potrzebuje częstych i poprawnych kontroli oraz konserwacji. W ostatnim czasie zanotowano dość dużą ilość wypadków, nawet śmiertelnych, wynikających z niesprawnie działających przewodów kominowych, a to wymaga sprawnie działających, kompetentnych służb zapewniających bezpieczeństwo.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego