Informacje - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

W roku szkolnym 2017/2018 nasza Szkoła będzie kształcić uczennice i uczniów
w 4-letnim technikum i 3-letniej szkole branżowej I stopnia (dawnej zasadniczej szkole zawodowej)


 • technik budownictwa

 • technik urządzeń sanitarnych

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • technik architektury krajobrazu

 • technik renowacji elementów architektury

 • technik geodeta

·

kominiarz

 • dekarz

 • murarz-tynkarz

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • mechanik maszyn i urządzeń drogowych

·

zdun

 • cieśla

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • blacharz izolacji przemysłowych

 • monter konstrukcji budowlanych

Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sekcji budownictwo w 2011 roku było zatrudnionych ok. 500 tys. osób. Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych. „Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym.

Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o Centralną Bazę Ofert Pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wykazała, że zawody z obszaru budownictwa należą do poszukiwanych na rynku pracy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego