ZSP NR 5 W INOWROCŁAWIU

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje o Szkole

O SZKOLE


                 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 34


Jedyna w regionie kształcąca w kierunkach budowlanych z ponad 50-letnią tradycją,
z doświadczeniem, otwarta na współpracę.


W skład Szkoły wchodzą:
Technikum Budowlane kształcące w zawodach:

  • technik budownictwa,

  • technik architektury krajobrazu,

  • technik geodeta,

  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca: w zawodach:

  • murarz - tynkarz,

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.


W roku szkolnym 2015/2016 szkoła (stan - wrzesień 2015)  liczy 15 oddziałów w tym:
13 Technikum i 2 ZSZ.

Uczęszcza 391 uczniów w tym 293 chłopców i 98 dziewcząt

Zatrudnionych  jest 44 nauczycieli oraz  6 pracowników obsługi i 2 administracji.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego