dekarz - ZSP NR 5 W INOWROCŁAWIU

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


Zawód: DEKARZ


Dekarz zdobywa kwalifikacje do:
- wykonywania robót dekarskich ( B.12)Zakładane efekty kształcenia - absolwent
- wykonuje izolacje, podkłady , pokrycia dachowe,  montuje okna dachowe, wyłazy  i urządzenia na
 połaciach;
- wykonuje i montuje elementy obróbek dekarskie i elementy odwodnień połaci
kosze, rynny, rury
 spustowe;
- wykonuje roboty związane z remontem, rozbiórką pokryć dachowych, wymianą obróbek i elementów
 odwodnienia dachu;
- sporządza rysunki techniczne i szkice robocze, posługuje się dokumentacja budowlaną;
- sporządza  obmiar robót, kalkuluje koszty wykonania i rozbiórek pokryć dachowych i obróbek;
- dobiera materiały, narzędzia i sprzęt, organizuje stanowisko pracy;

- przestrzega zasad bhp.Absolwent może być zatrudniony w:

- przedsiębiorstwach budowlanych,
- przedsiębiorstwach remontowych,
- dekarskich zakładach rzemieślniczych,
- zakładach usługowych.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.


Dekarze są poszukiwani w całym kraju.  Dekarz może się specjalizować w jednej lub kilku technologiach. Mamy  czas  rozwoju budownictwa jednorodzinnego i niskiej zabudowy, różnorodności technologii w kryciu dachów i materiałów  (strzecha, łupek, gont poprzez szeroką ofertę dachówek, blach i  pap), po pokrycia bezspoinowe i elementy z tworzyw sztucznych. Wokół dużych aglomeracji miejskich powstały i powstają osiedla domków jednorodzinnych. To one będą obiektami pracy przyszłych dekarzy, będą wymagać remontów i utrzymania. Zawsze będzie potrzeba napraw i konserwacji wymiany rynien.

Dekarze należą do grupy wykwalifikowanych pracowników budownictwa poszukiwanych w kraju i za granicą. Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez wykonania prac dekarskich. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne.
Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych dekarzy, których umiejętności i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności wykonywanych prac dekarskich. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą lub tworzyć własne firmy budowlane. Na rynku pracy istnieje stałe, stabilne zapotrzebowanie na dekarzy, rosnące w okresach wysokiej koniunktury inwestycyjnej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego