cieśla - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

cieśla

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I ST.


Zawód: CIEŚLA

Cieśla zdobywa kwalifikacje do  wykonywania robót ciesielskich.


Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:

- przygotować elementy z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;
- wykonywać konstrukcje drewniane;
- wykonywać formy i deskowania elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych;
- wykonywać rusztowania drewniane oraz pomosty robocze;
- wykonywać naprawy, renowacje i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

Absolwent może być zatrudniony w:

- przedsiębiorstwach budowlanych,
- firmach remontowych,
- na budowach obiektów mieszkalnych, przemysłowych, usługowych.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.


Cieśla (stolarz budowlany) pracuje w budownictwie i do jego zadań należy wykonywanie konstrukcji drewnianych do szalunków i stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźby dachowej, okien i drzwi. W pracy wykorzystuje odpowiednie materiały łączące (gwoździe, sworznie, śruby, klamry, pierścienie, jarzma, ściski stalowe, wkładki zębate itp.), za pomocą których scala przygotowany materiał. Doskonałe opanowanie różnych sposobów łączenia drewna (przez pasowanie, zbijanie, przykręcanie itp.) to bardzo istotna umiejętność w zawodzie cieśli. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędna jest wiedza z zakresu właściwości różnych gatunków drewna, gdyż dzięki niej określa przydatność drewna do wykonywania różnorodnych konstrukcji (np. inne cechy ma mieć drewno użyte do deskowania form betonowych, inne murarskich a jeszcze inne do więźby dachowej). Wykwalifikowany cieśla powinien znać się na środkach chemicznych (środki grzybobójcze, owadobójcze i uodparniające na ogień oraz przeciwdziałające przyczepności betonu do drewna) stosowanych do impregnacji drewna, które wykorzystuje do powlekania powierzchni drewna.

Najtrudniejsze jest wykonywanie skomplikowanych konstrukcji drewnianych stropów (np. kopułowych) i łuków (krążyn), ponieważ trzeba wtedy poddawać drewno obróbce plastycznej. Współcześnie cieśla musi znać się na różnych systemach szalunków, również na takich, gdzie wykorzystuje się materiały inne niż drewno, np. metalowe. Do prac ciesielskich niezbędna jest znajomość czytania rysunków technicznych.  Pracę wykonuje się też w wykopach lub na wysokościach. Cieśla wykonuje również konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach, drewnianych konstrukcji inżynierskich, mosty, wieże itp. Cieśle pracują zazwyczaj w zespołach, w ośmiogodzinnym wymiarze czasu, który może być wydłużony w związku z terminami umownymi lub ze względów technologicznych bądź atmosferycznych. Cieśla może pracować w sąsiedztwie innych pracowników budowlanych, np. dekarzy, murarzy.


Cieśla może być zatrudniany na terenie całego kraju, jak również za granicą, w firmach budowlanych. Dobry fachowiec w tym zawodzie ma większe możliwości uzyskania pracy, np. przy rekonstrukcji obiektów zabytkowych. Inną formą zatrudnienia jest prowadzenie działalności gospodarczej – świadczenie usług. Jest to zawód mający nieustające zapotrzebowanie. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych cieśli daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych obszarach. Analiza internetowych ofert pracy wykazała, że w obszarze budowlanym poszukiwani są wykwalifikowani fachowcy. Najwięcej ofert pracy w branży budowlanej skierowanych było do: murarzy, betoniarzy-zbrojarzy, cieśli, dekarzy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego