blacharz - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


Zawód: BLACHARZ (BUDOWLANY)

Blacharz  zdobywa kwalifikacje do wykonywania i naprawy elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy


Po ukończeniu szkoły absolwent jest przygotowany do:

- wykonywania wyrobów z blachy;
- wykonywania pokryć z blachy;
- wykonywania naprawy i konserwacji wyrobów oraz pokryć z blachy.

Absolwent może być zatrudniony w:

- zakładach produkcyjnych branży blacharskiej,
- przedsiębiorstwach budowlanych,
- przedsiębiorstwach remontowych,
- na budowach obiektów mieszkalnych, przemysłowych, usługowych.

Specyfika zawodu blacharza sprawia, że znajduje zatrudnienie, zarówno w pracy usługowej przy wykonywaniu, naprawie i konserwowaniu wyrobów z blachy, jak i przy wykonywaniu i naprawie pokryć z blachy. Przy założeniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, pokrycia z blachy znajdą zapotrzebowanie i utworzą się miejsca pracy dla blacharzy


Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.


Zadania zawodowe blacharza obejmują przygotowanie oraz wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy, cięcie blachy, kształtowanie blachy, wykonywanie połączeń blach techniką spawania, zgrzewania, poprzez lutowanie, nitowanie, klejenie. Blacharz musi umieć rysować szkic wyrobów blacharskich oraz odczytywać schematy, rysunki wykonawcze i złożeniowe. W zależności od wykonywanych zadań zawodowych blacharz wykonuje prace w pomieszczeniach zamkniętych lub na wolnym powietrzu.

Wykwalifikowany blacharz może również  nadzorować innych pracowników, wykonywać przedmiary i obmiary robót, dokonywać rozliczeń materiałowych, sporządzać kalkulacje kosztów oraz obliczać należności za wykonaną pracę.

Dla omawianej branży otwarte są zarówno krajowe, jak i zagraniczne rynki pracy. Pracodawcy w naszym kraju oczekują profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników wykształconych w zakresie budownictwa. Poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są również kompetencje personalne i społeczne kandydatów, w tym m.in. zaangażowanie w wykonywaną pracę.


Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, ale jednocześnie wymagają od nich umiejętności posługiwania się zawodowym słownictwem w języku obcym.


Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniały innych pracowników.
Analiza internetowych ofert zatrudnienia, prowadzona w oparciu o Centralną Bazę Ofert Pracy zgłoszonych do Powiatowych Urzędów Pracy wykazała, że zawody z obszaru budownictwa należą do poszukiwanych na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy w branży budowlanej skierowanych było do: blacharzy przemysłowych i warsztatowych oraz monterów izolacji przemysłowych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego